„Bo leczył rany zbolałych serc...”

13 października br. był dla dębiczan dniem szczególnym. W tym to dniu w Kościele Miłosierdzia Bożego, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, Kapelana Solidarności. Obchody 25. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego poprzedziło spotkanie członków Prezydium Małopolskiej „Solidarności” ze Starostą i Burmistrzem Dębicy. Następnie nastąpiła część robocza Prezydium w biurze Oddziału. O godzinie 15.30 Przewodniczący ZR Małopolska Wojciech Grzeszek wraz z członkami Prezydium spotkał się z przedstawicielami Komisji Zakładowych z terenu działania Oddziału Nr 5 w Dębicy.

Utrzymanie miejsc pracy - polską racją stanu

Cztery godziny trwało spotkanie Janusza Śniadka z członkami Zarządu Regionu w dniu 24 września br. Dyskusja dotyczyła m.in. funkcjonowania władz krajowych, pomysłów na zwiększenie skuteczności w negocjacjach na poziomie krajowym oraz koniecznym reformom wewnątrz związku.

Szachy Solidarności

13 września 2009 r. z okazji 29. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Miejskim Domu Kultury w Bochni odbył się turniej szachowy o Puchar Solidarności. W turnieju udział wzięło 20 uczestników: najmłodszy miał 9, a najstarszy 70 lat. Przed południem nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Przed jego rozpoczęciem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno propagatora turnieju kolegi Zdzisława Rybki. Zwycięzcą turnieju został już po raz piąty Damian Wcisło, nagrody dla zwycięzcy oraz uczestników, którzy zajęli miejsca 2-6, wręczali przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek i burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz.

Związkowa pomoc w Norwegii

Związek zawodowy Fellesforbundet oferuje pomoc polskim pracownikom podejmującym pracę w Norwegii. W dniu 29 sierpnia 2009 r. w Zarządzie Regionu gościli przedstawiciele oddziału Fellesforbundet z Stavanger: Torleiv Nordbo, Bjorn Romsbotn i Anna Aarsheim. W spotkaniu ze strony Małopolskiej „Solidarności” wzięli udział wiceprzewodniczący Jerzy Smoła i sekretarz ZRM Kazimierz Bębenek.
Goście z Norwegii przedstawili szczegóły akcji „Nie jesteś sam” skierowanej do polskich pracowników podejmujących pracę w Norwegii. Związek zrzesza osoby zatrudnione w branży budowlanej, w szklarstwie, w rolnictwie i ogrodnictwie oraz rybołówstwie.

Zorganizowani mają lepiej

W Małopolsce w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” przypomniano, czym jest związek zawodowy i dlaczego warto się zrzeszać. Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zorganizowani mają lepiej”. Członkowie NSZZ „Solidarność” w 29. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich rozdawali na ulicach największych miast małopolskich informatory i ulotki oraz rozmawiali z pracownikami, dlaczego warto zrzeszać się w związki zawodowe.

Subskrybuje zawartość