Spotkanie opłatkowe w Tarnowie

17 stycznia już po raz dwunastym odbyło się opłatkowe spotkanie osób internowanych i prześladowanych w okresie komunizmu i środowisk solidarnościowo-niepodległościowych z Tarnowa, Dębicy, Mielca, Nowego Sącza, Łącka, Gorlic, Bochni i Brzeska. Organizatorami spotkania tradycyjnie byli tarnowski oddział „Solidarności” i Starostwo Powiatowe w Tarnowie. W spotkaniu wzięli także udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ziemi tarnowskiej: Barbara Marianowska oraz Józef Rojek, Michał Wojtkiewicz i Jacek Pilch.

Sytuacja zakładów pracy w Gorlicach

Szpital w Gorlicach boryka się z problemami finansowymi. W program naprawczy dyrektor Szpitala wpisał, jako jeden z głównych sposobów poprawy sytuacji, włączenie Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego do struktur Szpitala. Pogotowie pozostaje w dobrej kondycji, ale do szpitala pasuje jak przysłowiowy kwiatek do kożuszka. Przewodniczący KZ Marian Pijanowski twierdzi: „Włączenie nas w struktury szpitala możnaby porównać do wlania szklanki wody do pełnego wiadra”.

Inauguracja 30-lecia Solidarności w Dębicy

Nie śpiewano co prawda „trzydzieści lat minęło”, lecz Wśród Nocnej Ciszy. 6 stycznia br. w Dębicy podczas spotkania opłatkowego, zainaugurowano obchody 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” z udziałem wielu wspaniałych gości, zaproszonych kapłanów: ks. Władysława Palmowskiego, który wygłosił homilię oraz ks. Andrzeja Jedynaka - długoletnich przyjaciół Małopolskiej „Solidarności” oraz naszych miejscowych kapłanów, z ks. Józefem Doboszem Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy na czele.

Odszedł Wojciech Kotarba

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, Przyjaciel na każdy czas.
Z ogromnym smutkiem i przepełnieni żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Przyjaciela i Kolegi
Wojciecha Kotarby

Ratujmy polski przemysł

Pracy, opracowania systemu pomocy dla upadających zakładów pracy i branż oraz odpowiedzialności za zwalnianych pracowników domagali się członkowie NSZZ „Solidarność” podczas manifestacji zorganizowanej w Warszawie w dniu 15 grudnia 2009 r. Ponad 3 tysiące pracowników firm z branży stoczniowej, zbrojeniowej i kolejowej domagało się ratowania polskiego przemysłu. Janusz Śniadek w przemówieniu pod Ministerstwem Gospodarki podkreślał, że „Solidarność” reprezentuje setki tysięcy polskich pracowników: „Mówimy dziś głosem wszystkich pracowników, nie tylko w obronie naszych zakładów pracy.

13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

W dniu 13 grudnia br. Małopolska „Solidarność” tradycyjnie uczciła pamięć ofiar stanu wojennego. W Bazylice Mariackiej w Krakowie została odprawiona msza św. za ojczyznę w 28. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w intencji ofiar tego okresu oraz beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, w której licznie uczestniczyli członkowie związku, działacze opozycyjni, przedstawiciele władz miasta, posłowie i wszyscy ci, którzy w ten sposób chcieli oddać hołd tym, którzy poświęcili zdrowie i życie za niepodległą Polskę.

Odeszła Wanda Żychowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 grudnia 2009 r.
Wandy Żychowskiej
profesora szkoły średniej i pedagoga, wieloletniej działaczki NSZZ „Solidarność”, przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, wieloletniego członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Człowieka wielkiego serca i wrażliwości.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążona w smutku
Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność” na ulicach Poznania - oczami uczestnika

23 października 2009 r. odbyła się w Poznaniu manifestacja „Solidarności” w obronie zakładów H. Cegielski - Poznań S.A. oraz innych zakładów pracy. Rząd PO-PSL doprowadził do sytuacji, że ponad 500 pracowników Cegielskiego straci pracę. Z tytułu upadku przemysłu stoczniowego w Polsce zagrożonych jest około 80 tys. miejsc pracy kooperantów.

Pikieta pod Kuźnią „Glinik”

W samo południe, 20 października br. w Gorlicach odbyła się manifestacja, której organizatorem była KM NSZZ „Solidarność” Kuźni „Glinik” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników FM „Glinik” S.A. Pod siedzibą zarządu Kuźni „Glinik” zebrali się licznie pracownicy zakładu, by wyrazić swoje rozgoryczenie sytuacją w jakiej znalazła się spółka. Przedstawiciele protestujących złożyli na ręce dyrektora spółki petycje, w których żądali wycofania procedury zwolnień grupowych oraz podania się dyrekcji do dymisji.

Trudna sytuacja Kuźni „Glinik”

W lutym 2009 roku Zarząd Kuźni „Glinik” Sp. z o.o. zawiadomił działające w spółce związki zawodowe o zamiarze zwolnienia 80 pracowników. Nie chcąc dopuścić do takiej sytuacji, za zgodą pracowników, związki zawodowe zawarły porozumienie, zakładające że nie będzie zwolnień grupowych w zamian za obniżenie wymiaru czasu pracy i płacy na 4/5 etatu, które będzie obowiązywało do końca sierpnia br.

Subskrybuje zawartość