Adam Gryzło - Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy

Podczas WZD NSZZ „Solidarność” w GPPD „FOREST” Sp. z o.o. w Gorlicach w dniu 26 marca 2010 r. odbyła się miła uroczystość.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz dokonał aktu dekoracji wręczając „Odznakę Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy” kol. Adamowi Gryzło – Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy za jego długoletnią pracę na rzecz poprawy warunków pracy oraz kierowanie grupą wydziałowych SIP. Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy z okazji 60. rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” .

Zdrowie staje się towarem

Nie wszystkich Polaków stać na korzystanie z komercyjnej służby zdrowia - to jedno z haseł protestu organizowanego przez „Solidarność” służby zdrowia w Dniu Pracownika Służby Zdrowia - 7 kwietnia br. Właśnie tego dnia pracownicy służby zdrowia zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” chcą publicznie zaprotestować przeciwko degradacji publicznej służby zdrowia. 75 proc. Polaków jest niezadowolnych z opieki zdrowotnej. Od ubiegłego roku niezadowolenie wzrosło o 12 proc. Średnio Polacy płacą 270 zł miesięcznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska

Przygotowaniom do manifestacji służy zdrowia, nowelizacji ustawy o IPN i przebiegowi wyborów w Regionie poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w dniu 25 marca 2010 r. W związku z planowanymi przez rząd zmianami w sposobie finansowania służby zdrowia w dniu 7 kwietnia (środa) w Warszawie pod Sejmem RP odbędzie się manifestacja pracowników tego sektora. Pracownicy ochrony zdrowia domagają się zwiększenia finansów na ochronę zdrowia, poprawy dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, jednolitego krajowego systemu usług medycznych i usystematyzowania wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Zaproszenie

Co roku 23 kwietnia, w dzień imienin księdza Jerzego gromadzimy się przy grobie naszego kapelana na wspólnej modlitwie. Tak też będzie i w tym szczególnym 2010 roku, roku beatyfikacji ks. Jerzego. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Warszawa podjęła decyzję o uroczystym przeniesieniu Krzyża z terenu huty do kościoła św. Stanisława Kostki. Krzyż ten został postawiony i poświęcony przez ks. Jerzego po mszy świętej odprawionej dla pracowników naszego zakładu w dniu 31.08.1981 r. Obecnie w tym miejscu stoi nowy krzyż, który został poświęcony w dniu 31.08.2008 r.

XV edycja nagrody „Solidarni w sporcie”

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” po raz 15 wręczono wyróżnienia „Solidarni w sporcie”. Jak co roku nagrody otrzymali sportowcy, trenerzy i działacze, którzy nie tylko osiągają sukcesy sportowe, ale potrafią także zachować nienaganną postawę moralną i przestrzegają zasad fair-play. „Wręczając wyróżnienia Solidarni w sporcie, co roku cieszymy się, że są wspaniali sportowcy, którzy w pogoni za rekordami i sukcesami, nie zapominają o swojej godności i o szacunku.

Zielone światło dla huty

Dobre wiadomości dla pracowników tarnowskiej huty szkła – syndyk Krośnieńskich Hut Szkła zapewnił prezydenta Tarnowa i NSZZ „Solidarność”, że zakład utrzyma produkcję. 320 pracowników w Tarnowie może odetchnąć z ulgą. Najbliższe tygodnie przesądzą o przyszłości tarnowskiej huty, która po bardzo ciężkim roku ma szansę na odbicie się od dna. Tarnowski zakład od kilku lat należy do przeżywającej poważne problemy Grupy Kapitałowej Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” (27 marca 2009 r. grupa zgłosiła w sądzie wniosek o upadłość). Firma nie wytrzymała konkurencji wschodnich producentów, dodatkowo silna złotówka znacznie ograniczyła przychody z eksportu. Odbiło się to na sytuacji także tarnowskiej huty, co najboleśniej odczuli pracownicy: zatrudnienie zostało zmniejszone z 1,5 tys. do 330 osób. Pensje były wypłacane w ratach.

Napięcia w ZMG „Glinik” w Gorlicach

Około tysiąc osób zarejestrowało się w styczniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach. W tym czasie z Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik” odeszło 110 osób – byli to głównie pracownicy, których umowy wygasły. 1 lutego związki zawodowe „Glinika” otrzymały z kolei zawiadomienie o zamiarze zwolnienia 390 pracowników ZMG w trybie zwolnień grupowych, a warto przypomnieć, że jeszcze w połowie grudnia w firmie pracowało 1230 osób.

Z celi do komnaty

Ponad 200 osób wzięło udział w spotkaniu osób więzionych i internowanych w stanie wojennym, które w dniu 30 stycznia br. odbyło się w Nowym Wiśniczu.
Wielu spośród obecnych na uroczystości nieco ponad 28 lat temu Milicja przewiozła skutych sukami. Józef Lassota, późniejszy Prezydent Miasta Krakowa przypominał ze wzruszeniem podróż, którą odbył razem z Romanem Hnatowiczem: „Wieziono nas wieczorem, zorientowaliśmy się, że jedziemy na wschód. Wtedy pojawiła się myśl, że pewnie wywiozą nas na Syberię. Dziś może to budzić uśmiech politowania, ale wtedy naprawdę nie wiedzieliśmy, co nas czeka.

Dzielcie się „Solidarnością”

Życzenia, występ zaprzyjaźnionych dzieci w Rajskiej i Żmiącej oraz wspólne śpiewanie kolęd składały się na tradycyjny opłatek Małopolskiej „Solidarności”, który został zorganizowany w dniu 29 stycznia 2010 r. Duża sala Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych wypełniła się niemal po brzegi członkami „Solidarności” oraz zaprzyjaźnionymi gośćmi. Przede wszystkim wśród zaproszonych znaleźli się kapłani: ks. infułat Władysław Gasidło, reprezentujący księdza kardynała Stanisława Dziwisza, ks. infułat Bronisław Fidelus, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej oraz kapelan „Solidarności” ks. Władysław Palmowski i o. Niward Karsznia.

Relacja z posiedzenia Zarządu Regionu

Spotkanie z przewodniczącym Komisji Krajowej Januszem Śniadkiem oraz sprawy dotyczące organizacji wyborów związkowych były głównym przedmiotem obrad Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w dniu 29 stycznia 2010 r. W związku z 30. rocznicą podpisania Porozumień Gdańskich Małopolska „Solidarność” będzie dążyła do odtworzenia tablicy na Rynku Głównym w Krakowie, upamiętniającej do wydarzenie. Pierwsza część zebrania dotyczyła spraw wyborczych. Zarząd przyjął zaproponowany przez Komisję Wyborczą klucz wyborczy służący podziałowi miejsc mandatowych pomiędzy poszczególne obwody przy wyborach członków Zarządu Regionu Małopolska i Regionalnej Komisji Wyborczej

Subskrybuje zawartość