Oświadczenie w sprawie publikacji „Gazety Wyborczej”

W związku z serią artykułów i komentarzy wywołanych publikacją „Kącik politycznej niezgody” (Gazeta w Krakowie, 21 maja 2013 r.) Region Małopolski oświadcza, że autorki ww. artykułu podały w niej nieprawdziwe informacje, dotyczące rzekomego ufundowania ekspozycji poświęconej patronowi Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie przez przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i wykorzystywania tego faktu do promocji osoby fundatora.

W rzeczywistości to Małopolska „Solidarność” wsparła starania dyrekcji, chcącej uhonorować i przypomnieć patrona szkoły ks. Kazimierz Jancarza, fundując regał na świeczniki, o czym informuje stosowna tabliczka tamże umieszczona.

Spotkanie w Nowym Wiśniczu

Już po raz szósty więzieni i internowani w stanie wojennym, a także  osoby działające w l. 80. XX w. w opozycji politycznej spotkali się w Nowym Wiśniczu w sobotę 25 maja.
Wiśnickie spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się mszą św., w trakcie której płomienne kazanie wygłosił duszpasterz Małopolskiej „Solidarności ks. Władysław Palmowski, wzywając do walki o Polskę na miarę Polskiego Sierpnia.

Decyzja Prezydium ZRM ws. Oddziału TVP S.A. w Krakowie

Decyzja Nr 93/2013
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 23 maja 2013 r.
 
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu osłabianiu Oddziału TVP S.A. w Krakowie, tym razem poprzez likwidację etatowego zatrudnienia części załogi. Przesunięcie do firmy zewnętrznej dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzatorów przyniesie pozorne oszczędności, a pozbawi telewizję fundamentalnych zawodów. Szczególnie takie zawody jak dziennikarz i montażysta, są istotne dla programu, jako produktu finalnego każdej telewizji.
 
Decyzja władz Spółki TVP S.A. pozbawi Oddziały wykwalifikowanej kadry twórczej, a w konsekwencji ograniczy możliwości i odbije się niekorzystnie na jakości ich oferty programowej.
 

Rozwój przemysłu to priorytet

Znikoma innowacyjność polskiego przemysłu powoduje jego stopniowy upadek. Lekiem może być większa współpraca firm z polskimi instytucjami badawczymi i rozwojowymi. Nad wspólnymi działaniami w tym zakresie zastanawiali się w Krakowie przedstawiciele świata nauki i sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Trwającemu sondażowi strajkowemu oraz przygotowaniom do ogólnokrajowego protestu wobec polityce społeczno-gospodarczej rządu poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu w dn. 16 maja br.

Referendum przeciwko zmianom w prawie pracy

Koleżanki i Koledzy!

Ruszyło sondażowe referendum wewnątrzzwiązkowe przeciwko projektowanym przez koalicję rządową zmianom w kodeksie pracy.
Obradujący w Kołobrzegu członkowie KK podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie.
W związku z tym, że rząd nie zamierza realizować postulatów Związku, wszystkie struktury „Solidarności” są zobowiązane do wewnątrzzwiązkowego referendum i dlatego też przesyłamy Państwu zestaw materiałów:
W zestawie znajduje się:

1. Pismo przewodnie wraz z instrukcją dla komisji przeprowadzającej referendum otwórz.

Zaproszenie

Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Leszek Sosnowski, Prezes Wydawnictwa Biały Kruk mają zaszczyt zaprosić na patriotyczne spotkanie
oraz uroczystą prezentację najnowszego dzieła Białego Kruka "Wielka Księga Patriotów Polskich"
w 93. urodziny bł. Jana Pawła II, która odbędzie się w dniu 18 maja br. o godz. 16.30 w historycznej Hali Sokoła w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

W programie dyskusja o potrzebie patriotyzmui kondycji państwa polskiego.Patronat honorowy i słowo wstępne Ks. kard. prof. Stanisław Nagy.

Pamiętaliśmy o Konstytucji 3 maja!

Zgodnie z krakowską tradycją rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono mszą św. na Wawelu oraz przemarszem Drogą Królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza na Plac Matejki. W tym roku – po raz pierwszy w III RP – uroczystości zostały zorganizowane społecznie, bez udziału administracji.

Wiosna Solidarności '88

Uroczystości 25-lecia strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej Hucie im. Lenina

Huta im. Lenina w latach 80. stanowiła bastion „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność opierała się na Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, działającym w podziemiu Społecznym Funduszu Pomocy Pracowniczej oraz bardzo dynamicznym Duszpasterstwie Hutników na osiedlu Szklane Domy.

Znak miłości Ojczyzny

Krzyż katyński, który – staraniem NSZZ „Solidarność” Region Małopolska oraz Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego – od 1990 r. stał przy kościele św. Idziego pod Wawelem, w listopadzie 2012 r. został zastąpiony nowym. Wysłużony dębowy znak pamięci o wszystkich ofiarach komunizmu przyjęła parafia w podkrakowskiej Morawicy (renowacji podjęli się parafianie Kazimierz Kruk i Józef Urbaniec), a jego uroczyste poświęcenie nastąpiło 28 kwietnia br.

Subskrybuje zawartość