XVI Uliczny Bieg Solidarności w Wadowicach

W dniu 29 maja 2010 r. w Wadowicach odbył się XVI Uliczny Bieg Solidarności. Na starcie przy pomniku 12 pułku piechoty w Wadowicach stanęło 110 biegaczy. Wbiegu na 10 km wśród mężczyzn pierwszy do mety przybiegł Jarosław Kasprzyk z Krakowa a wśród kobiet Marta Zając z Wadowic. Wśród dziewcząt biegnących na dystansie 5 km pierwsza była Magdalena Gregorarz z Wadowic a spośród chłopców do mety pierwszy dobiegł Paweł Zawiła z Wadowic. Rozegrano rónież mecz piłkarski pomiędzy "Solidarnością", a policją. Wygrali związkowcy strzelając policji jedną bramkę i zdobyli puchar zawodów, wręczony przez burmistrz Ewę Filipiak.

Msza św. w intencji Ofiar smoleńskiej tragedii

W dniu 25 maja 2010 r. w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz innych Ofiar tragedii smoleńskiej, którą celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Przed msza św. delegacje pocztów sztandarowych z całego kraju oddały hołd przy grobie Pary Prezydenckiej. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty. W uroczystości wzięło udział ok. 2 tysięcy osób, m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek.

Region Małopolski laureatem programu „Warto pamiętać”

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” otrzymał wsparcie finansowe na organizację uroczystości rocznicowych związku w ramach wojewódzkiego programu „Warto pamiętać”. W rozstrzygniętym niedawno konkursie komisja postanowiła wyróżnić 15 propozycji, wśród których dwie zostały zgłoszone przez nasz region.

Róbmy swoje... Wspomnienie o księdzu Jerzym

Księdza Jerzego Popiełuszkę, patrona „Solidarności”, wspominano podczas zorganizowanego przez Małopolską „Solidarność” i stowarzyszenie „Civitas Christiana” seminarium w dniu 11 maja 2010 r.
O drodze ks. Jerzego do kapłaństwa i bycia kapelanem "Solidarności" mówił dr Maciej Korkuć z krakowskiego IPN. “Młody Popiełuszko nie wyróżniał się od innych dzieci, tak samo jak one spędzając wolny czas na zabawie. Pochodził jednak z rodziny i z terenów, na których pojęcia Bóg i Ojczyzna były bardzo ważne.”

Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska

Po dłuższej niż zwykle przerwie, spowodowanej m.in. uroczystościami upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej, zebrał się Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Do wydarzeń ostatnich tygodni powrócono również w trakcie obrad: członkowie Zarządu uczcili pamięć ofiar katastrofy 10 kwietnia minutą ciszy. Jacek Smagowicz w imieniu Komisji Krajowej podziękował zaś Małopolskiej "Solidarności" za zorganizowanie pomocy dla członków związku, którzy przyjechali do Krakowa na uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej.

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki - wyjazd do Warszawy

Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” informuje, że w związku z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki organizowany jest wyjazd do Warszawy pociągiem w dniu 6 czerwca 2010 r. na trasie Nowy Sącz – Warszawa (przez Tarnów, Brzesko, Bochnia, Kraków). Msza św. odbędzie się na pl. Piłsudskiego o godz. 11.00 a przyjazd do Warszawy dla naszej grupy pielgrzymkowej przewidziany jest na godz. 9.00.
Członków związku, którzy zechcą udać się z nami na tak szczególne wydarzenie w historii naszego związku proszę o zgłoszenia do przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący organizacji zakładowych z terenu Krakowa proszeni są o przysyłanie list imiennych na nr faksowe do kol. Bożeny Musiał 12 421-62-17, Joanny Furtak 12 423-12-98, Małgorzaty Marcinek-Marek 12 421-83-95 do dnia 20 maja 2010 r.

Radwanowickie dęby dla smoleńskich ofiar

W dniu 5 maja 2010 r. z inicjatywy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach na terenie Fundacji im. Brata Alberta posadzono 9 dębów upamiętniających ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. W pierwszej kolejności posadzone zostały drzewa poświęcone osobom związanym w sposób szczególny z Fundacją. Przewodniczącemu Zarządu Regionu Małopolska Wojciechowi Grzeszkowi przypadł zaszczyt posadzenia drzewa poświęconego Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Pozostałe dęby zasadzone były z udziałem rodzin zmarłych osób – m.in. żony i syna Janusza Kurtyki, syna Zbigniewa Wassermana, żony Bronisława Kwiatkowskiego, żony Janusza Krupskiego, żony i córki Janusza Kochanowskiego.

Rocznica Katynia w Gorlicach

W całej Polsce obchodzono 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Również w Gorlicach Biuro Oddziału nr 1 ZR Małopolska NSZZ „Solidarność” wspólnie z poseł Barbarą Bartuś (PiS) zorganizowało obchody rocznicowe, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. 25 kwietnia 2010 r. w Bazylice Mniejszej w Gorlicach została odprawiona msza święta w intencji pomordowaych w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie. Bezpośrednio po mszy świętej uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi udali się na Cmentarz Parafialny, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod Krzyżem Katyńskim.

Uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej - galeria zdjęć

W dniu 18 kwietnia 2010 r. pożegnaliśmy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonkę Marię.

Subskrybuje zawartość