Zebranie Klubu Społecznej Inspekcji Pracy

Informujemy, że zebranie inaugurujące działalność Klubu Społecznej Inspekcji Pracy odbędzie się w dniu 16 lutego 2011 r. o godz. 12.00 w sali 411, pl. Szczepański 5, Kraków. Na zebranie serdecznie zapraszamy.

Zabierzcie miłość ze sobą. Opłatek Małopolskiej „Solidarności”

Tradycyjnie styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 5 stycznia br. połączone było z opłatkiem Małopolskiej „Solidarności”. W sali Domu Kultury Kolejarza w Krakowie zgromadziło się ok. 200 członków i sympatyków „Solidarności”, którzy wysłuchali m.in. życzeń duszpasterza Małopolskiej „Solidarności” – ks. Władysława Palmowskiego.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Zadaniom „Solidarności” w najbliższych miesiącach oraz problemom służby zdrowia poświęcone było styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Gościem obrad w dniu 5 stycznia br. był Zastępca Przewodniczącego KK – Tadeusz Majchrowicz.

Zmarł Janusz Hynek

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 stycznia br. zmarł nasz kolega
Ś. P. Janusz Hynek
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz członek Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przy Regionie Małopolskim, delegat na WZD Regionu Małopolska, członek Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy i Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

Serwis sms-owy Komisji Krajowej

Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wprowadził nową bezpłatną usługę - serwis sms-owy. Dzięki serwisowi będzie możliwe otrzymanie za pośrednictwem smsów codziennych informacji o działalności NSZZ „Solidarność”, ważnych dla związkowców wydarzeniach czy zmianach w prawie pracy. Już dziś można wypróbować ten serwis - wystarczy na adres prasowy@solidarnosc.org.pl przesłać swoje dane - imię i nazwisko, nazwę komisji zakładowej oraz numer telefonu komórkowego. Usługa będzie uruchomiona zaraz po weryfikacji danych.
 

Zmarła Wanda Wapiennik

Zarząd Regionu Małoplskiego NSZZ "Solidarność" z głębokim żalem przyjął wiadomość o śmierci Ś.p. Wandy Wapiennik - członka NSZZ "Solidarność" od roku 1980. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność struktur podziemnych "Solidarności" oraz organizacji niepodległościowych. Po 1989 r. czynnie uczestniczyła w odbudowie struktur Związku. Ś.p. Wanda Wapiennik była człowiekiem wielkiej wrażliwości, społecznie angażującym się w każdą działalność na rzecz ludzi pracy. Sprawy Polski leżały Jej głęboko w sercu. Chcąc realizować postulaty ludzi wolnych działała najpierw w PC, a potem w PiS. Mimo upływających lat była osobą niezłomną, gorącą patriotką. W Ś.p. Wandzie Wapiennik tracimy wielkiego przyjaciela Solidarnści, wiernej i oddanej do końca swoich dni orędowniczki Polski wolnej i solidarnej. Rodzinie oraz wszystkim pogrążonym w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia.

Wesołych Świąt!

Skróć zakupy w Wigilię

Wiele sklepów skończy w Wigilię handel o godz. 14.00. Od kilku tygodni w specjalnej kampanii zachęca do tego Solidarność.
Z zebranych przez związkowców informacji wynika, że o 14.00 handel skończą sieci Praktiker, Biedronka, Netto, Selgros, Obi, Lidl i Ikea.  - To dobre decyzje. Handel późnym popołudniem w Wigilię nie wiąże się z wielkimi zyskami dla sklepów. Oznacza natomiast duże uciążliwości dla pracowników – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.

13 grudnia 1981 roku – PAMIĘTAMY!!!

W Gorlicach, tak jak i w całym kraju, 13 grudnia obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Organizatorem obchodów było Biuro Oddziału nr 1 Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Gorlicach. Wieczorową porą spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym w Gorlicach, by złożyć wiązanki i zapalić znicze pod Krzyżem Katyńskim oraz tablicą upamiętniającą błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. W ten symboliczny sposób oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego internowanym w tę pamiętną, mroźna noc, ale również wszystkim innym - bo ofiary, to również ich rodziny i znajomi. To ci, co ukrywali się często przez cały okres stanu wojennego. Pamiętamy o wielu zabitych i tych, co stracili zdrowie. Ciężkie to były chwile, bo to nie obcy atakował Nasz Kraj, „to brata zabijał brat”.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Krakowie

W przededniu 29. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego została odprawiona w Katedrze Wawelskiej msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, koncelebrowana przez ks. bp Tadeusza Pieronka oraz duszpastrzey "Solidarności". We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe, władze związkowe, członkowie i sympatycy "Solidarności", a także poseł Andrzej Adamczyk, senator Zbigniew Cichoń oraz radny miasta Krakowa Stanisław Rachwał. Po zakończeniu mszy św. pochód przeszedł pod Krzyż Katyński, gdzie kilka słów do zebranych skierował przewodniczący Związku Wojciech Grzeszek, senator Zbigniew Cichoń oraz ks. Władysław Palmowski. Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

Subskrybuje zawartość