Odeszła Barbara Marianowska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Posłanki na Sejm RP

ŚP
Barbary Marianowskiej

Wieloletniej członkini NSZZ „Solidarność”
Doradcy Małopolskiej „Solidarności”
Człowieka wielkiego serca bezgranicznie oddanego pracy na rzecz innych ludzi

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”

Referendum emerytalne

Szanowni Państwo!
W imieniu Małopolskiej „Solidarności” serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczas dostarczone do ZRM podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.
Równocześnie informuje, że podpisy zbieramy nadal. Od naszej determinacji i zaangażowania zależy czy wstrząśniemy rządzącymi.
Walka o godne warunki życia i pracy to nasz podstawowy obowiązek. Ale jest nim także walka o to, by za wiele lat ciężkiej pracy prawo od zasłużonej emerytury na dotychczasowych zasadach nie było naruszane.
Głęboko wierzę, że pomożecie Państwo „Solidarności” w tej walce.

Ze związkowym pozdrowieniem

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Spotkanie opłatkowe Małopolskiej „Solidarności”

W poniedziałkowe popołudnie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Małopolskiej „Solidarności”. Nie zabrakło kolęd i gorących życzeń. Tradycyjnie uroczystość uświetniły swoim występem dzieci z ośrodka opiekuńczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej i Żmiącej.
W poniedziałkowe popołudnie blisko 200 osób – kilka pokoleń ludzi Małopolskiej „Solidarności” spotkało się w Domu Kolejarza w Krakowie na tradycyjnym opłatku.

Odszedł Jacek Nowaczek

Z bólem przyjęliśmy informację o śmierci

Jacka Nowaczka
działacza SKS.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 20 stycznia 2012 r. o godzinie 14.20 na
Cmentarzu Batowickim. Uroczystości żałobne rozpocznie msza święta w nowej
kaplicy na Cmentarzu Batowickim.
 

Referendum emerytalne

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum!

Szanowni Państwo,

„Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę.
Mamy nadzieję, że pod projektem podpiszą się nie tylko członkowie związku ale również większość Polaków. Musimy działać szybko. Niezbędna jest mobilizacja naszych struktur. Nie można dopuścić, aby rządowy projekt ustawy  w sprawie podniesienia wieku emerytalnego wszedł w życie.

Życzenia świąteczne

W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
pragnę życzyć, aby nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w atmosferze rodzinnego ciepła,
pełnej radości i miłości,
dodając sił do pracy
dla dobra Ojczyzny i „Solidarności”.

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego

Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2011 r. rezolucję w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego:

W trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Sejmik Województwa Małopolskiego pragnie oddać hołd wszystkim ofiarom komunistycznych represji, a w szczególności członkom wielkiego ruchu Solidarności, którzy sprzeciwili się komunistycznemu totalitaryzmowi.

Pragniemy upamiętnić tych, którzy walczyli o wolność, prawdę, sprawiedliwość i krzyż w przestrzeni publilcznej.

Mija 30 lat od momentu, w którym decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego przerwała proces pokojowych zmian zapoczątkowanych "Polskim Sierpniem". Oczekujemy sprawiedliwego osądzenia ludzi odpowiedzialnych za tamte wydarzenia.

Musi wrócić troska o dobro Ojczyzny

Choć w Krakowie w rocznicę wprowadzeniu stanu wojennego zaplanowano wiele uroczystości i wydarzeń, to tradycyjnie centralnym punktem obchodów była msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, która została odprawiona w Bazylice Mariackiej.
Bazylika Mariacka niemal od pierwszych godzin stanu wojennego stała się miejscem modlitw o ojczyznę, nabożeństwa w niej odprawiane gromadziły tysiące wiernych. Dopiero brutalne rozpędzenie uczestników nabożeństwa w dniu 13 maja 1982 r. spowodowało, że uroczystości religijne przeniesiono do Nowej Huty.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gorlicach

Właśnie mija 30 lat jak Rząd Polski na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Zrobiono to bezprawnie. Załomotały kolby karabinów w nie jednym domu, wyciągając działaczy „Solidarności”, których z kolei umieszczano w ośrodkach odosobnienia.

Subskrybuje zawartość