Odeszła Jadwiga Kaczyńska

Wyrazy głębokiego współczucia

Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości

Jarosławowi Kaczyńskiemu

z powodu śmierci MATKI

składa

w imieniu Małopolskiej „Solidarności”

Przewodniczący

Wojciech Grzeszek

Pożegnaliśmy śp. Waleriana Woźniaka

W piątek 4 stycznia 2013 roku uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze śp. Waleriana Woźniaka, który został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorlicach. Wcześniej o godz. 12 odprawiona została msza święta żałobna w kościele św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Śp. Walerian Woźniak zmarł 2 stycznia 2013 roku w wieku 85 lat. Był współzałożycielem i długoletnim członkiem NSZZ „Solidarność” w FMWiG „Glinik” w Gorlicach, a także pierwszym przewodniczącym Delegatury w Gorlicach w 1981 r. Delegat na I WZD Regionu Małopolska w lipcu 1981 r. w Tarnowie oraz delegat na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Drogi podatniku, drogi Przyjacielu! Podaruj naszym Podopiecznym 1% Twojego podatku

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
W imieniu Rady i Zarządu Fundacji im. Brata Alberta oraz wszystkich Podopiecznych, Pracowników i Wolontariuszy gorąco dziękujemy za wsparcie finansowe naszej Fundacji w roku 2012. Uzyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty 29-ciu placówek przez nas prowadzonych.

Fundacja im. Brata Alberta od 25 lat niesie pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie dając im oparcie w zbyt trudnym dla nich świecie. W codziennej pracy Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne poprzez prowadzenie domów stałego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych i środowiskowych domów samopomocy.

Bocheńska Solidarność pożegnała Biskupa Niezłomnego

1 stycznia o godz. 15.00 poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” ze Stalproduktu SA wziął udział w ceremonii przeniesienia trumny z ciałem abp. Ignacego Tokarczuka z Domu Biskupiego do archikatedry w Przemyślu.
Delegacja z Bochni była jedną z dziewięciu, które przybyły na uroczystość z własnym sztandarem. Po przeniesieniu zwłok do katedry została odprawiona została msza św., którą współkoncelebrował między innymi biskup katowicki Wiktor Skworc. Uroczystości pogrzebowe odbyły się następnego dnia z udziałem ponad 3,5 tys. wiernych. Przewodniczył im kard. Stanisław Dziwisz.
 

Uczczono rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Bochni

Opisywali „Solidarność” wierszem
8 uczestników z 10 szkół wzięło udział w konkursie recytatorskim „Solidarność wierszem opisana”, który odbył się w czwartek 13 grudnia w Miejskim Domu Kultury. Organizatorem konkursu był NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.
Konkurs został przeprowadzony w ramach obchodów 31 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

W Gorlicach upamiętniono Ofiary Stanu Wojennego

NSZZ „Solidarność” Ziemi Gorlickiej pamięta o ofiarach stanu wojennego i w dniu rocznicy jego wprowadzenia zorganizowała obchody i oddała hołd jego Ofiarom, podobnie zresztą jak w wielu miejscowościach w tym dniu w całym kraju.
Uczestnicy uroczystości spotkali się wieczorową porą przed bramą cmentarza parafialnego w Gorlicach. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod Krzyżem Katyńskim, a następnie pod tablicą upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę. Wiązanki złożyli przedstawiciele „Solidarności” oraz władz samorządu powiatowego.

Ważna zmiana w Ustawie o emeryturach i rentach

Ważna zmiana w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2013 r.
W dniu 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidujący mechanizm obniżenia podstawy obliczenia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obliczanej według formuły zdefiniowanej składki obowiązującej osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych wcześniej niektórych emerytur.
Chodzi o pobrane wcześniej:
- emerytury częściowe,
- pobrane wcześniej przez ubezpieczonych urodzonych po dniu  31 grudnia 1948 r. emerytury wcześniejsze z tytułu dłuższego okresu podlegania ubezpieczeniu lub całkowitej niezdolności do pracy,

Pamiętaliśmy o grudniu

Kilkaset osób wzięło udział w organizowanych przez Małopolską „Solidarność” obchodach Dnia Pamięci Ofiar stanu wojennego. Po mszy św. w Bazylice Mariackiej zebrani przemaszerowali przy wtórze orkiestry pod Krzyż Katyński, gdzie złożono kwiaty i oddano hołd osobom walczącym o niepodległość Polski.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Podsumowaniu Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz sytuacji w Regionie poświęcone było w głównej mierze grudniowe posiedzenie Zarządu Regionu, które odbyło się 13 grudnia br.

Leksykon Małopolskiej „Solidarności” już jest

Sala konferencyjna Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przy ul. Grodzkiej w Krakowie pękała w szwach podczas promocji nowej książki Adama Gliksmana: „Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności”. W spotkaniu wzięło udział bardzo wiele osób, tworzących na przestrzeni trzydziestu lat „Solidarność” w naszym regionie.

Subskrybuje zawartość