Pamiętaliśmy o Konstytucji 3 maja!

Zgodnie z krakowską tradycją rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono mszą św. na Wawelu oraz przemarszem Drogą Królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza na Plac Matejki. W tym roku – po raz pierwszy w III RP – uroczystości zostały zorganizowane społecznie, bez udziału administracji.

Wiosna Solidarności '88

Uroczystości 25-lecia strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej Hucie im. Lenina

Huta im. Lenina w latach 80. stanowiła bastion „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność opierała się na Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, działającym w podziemiu Społecznym Funduszu Pomocy Pracowniczej oraz bardzo dynamicznym Duszpasterstwie Hutników na osiedlu Szklane Domy.

Znak miłości Ojczyzny

Krzyż katyński, który – staraniem NSZZ „Solidarność” Region Małopolska oraz Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego – od 1990 r. stał przy kościele św. Idziego pod Wawelem, w listopadzie 2012 r. został zastąpiony nowym. Wysłużony dębowy znak pamięci o wszystkich ofiarach komunizmu przyjęła parafia w podkrakowskiej Morawicy (renowacji podjęli się parafianie Kazimierz Kruk i Józef Urbaniec), a jego uroczyste poświęcenie nastąpiło 28 kwietnia br.

WZD Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego

19 kwietnia 2013r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego. Zebranie stało się forum wymiany poglądów na temat aktualnych problemów służby zdrowia oraz kierunków działań branży w obliczu forsowanych przez rząd zmian systemowych. Dyskusja była dodatkowo wzmocniona wypowiedziami zaproszonych gości. Przybyła Maria Ochman, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która tłumaczyła zebranym zawiłości aktualnych problemów i rozwiązań serwowanych przez rząd. Redemptorysta, o. Waldemar Gonczaruk mówił m.in. o specyfice i szczególnych powinnościach ciążących na pracownikach ochrony zdrowia, a Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” koncentrował się w swych wypowiedziach głównie na bieżących problemach występujących na terenie Małopolski. Pokłosiem Walnego Zebrania Delegatów było przyjęcie szeregu stanowisk:

"Solidarność" w Licheniu

W dniach 20-21 kwietnia 2013 r. odbyła się XIV Pielgrzymka "Solidarności" do Lichenia, w której licznie udział wzięli związkowcy z Małopolskiej "Solidarności". Po przybyciu do Lichenia, u stóp Matki Bożej Licheńskiej dziękowali za łaski, którymi ich obdarza i prosili o kolejne.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Krzyż smoleński okryty całunem milczenia"

14 kwietnia 2013 roku – kościół Świętego Józefa na os. Kalinowym 5…
Przed rozpoczęciem uroczystości mjr Włodzimierz „Wowa” Brodecki, ubrany w ułański mundur, wprowadził poczty sztandarowe wielu organizacji patriotycznych. Ksiądz proboszcz Adam Podbiera w pierwszych słowach Mszy Świętej podziękował licznie przybyłym: księżom, rodzinom smoleńskim, parlamentarzystom i radnym, kombatantom z pocztami sztandarowymi, młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami, osobom – które przyczyniły się do zebrania funduszy na tablicę oraz licznie przybyłym wiernym.

W przeddzień 3. rocznicy tragedii smoleńskiej

W przeddzień 3 rocznicy tragedii smoleńskiej, tj. we wtorek 9 kwietnia 2013 roku w Gorlicach pamiętano o 96 ofiarach tamtych wydarzeń na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Organizatorem obchodów była Poseł Barbara Bartuś, a ludzie gorlickiej „Solidarności” włączyli się w te uroczystości.

Msza święta w intencji Ojczyzny oraz śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem została odprawiona w Bazylice Mniejszej w Gorlicach o godz. 18, a przewodniczył jej ks. proboszcz Stanisław Ruszel.

Światowy Dzień Zdrowia - manifestacja służby zdrowia w Warszawie

Każdego roku, dnia  7 kwietnia przypada Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia. Kolejny już raz środowiska medyczne, skupione w NSZZ „Solidarność” obchodziły te święta na ulicy, przy wtórze skarg, okrzyków buntu, gwizdów i wycia syren.
Nie ma w tym niczego zaskakującego. Wszak nikt inny, poza personelem medycznym, nie ma tak głębokiej świadomości potęgującej się z roku na rok degradacji systemu. Nikt tak dobrze nie orientuje się, jak gwałtownie pogarsza się sytuacja pacjenta, jak z czasem coraz bardziej rośnie dystans między szansą na wyzdrowienie zamożnego chorego, a tego, który z trudem wiąże koniec z końcem.

Straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko został 19 października 1984 r. bestialsko zamordowany przez oprawców z SB. Od dnia pogrzebu Jego grobu w Warszawie strzeże straż porządkowa. Trwa przez cały czas, bez względu na porę roku i dnia.

II Rowerowy Rajd "Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej"

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Płockiego i Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy "Viktoria" w Płocku już po raz drugi zachęcają wszystkich miłosników wypraw rowerwoych, a szczególnie młodzież do udziału w II Rowerowym Rajdzie "Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej".

Rajdem pragniemy uczcić pamięć 96 ofiar katastrofy Smoleńskiej. Zachęcamy grupy rowerowe z całej Polski do udziału w tym Rajdzie. Będzie on przebiegał na zasadach rajdu gwieździstego. Uczestnicy wyruszą ze swoich miejscowości w kierunku Krakowa. Miejscem spotkania wszystkich grup będzie Wawel.

Rajd odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. W niedzielę 14 kwietnia planujemy dojechać do Krakowa (na Wawel), uczestniczyć we mszy św. Następnie złożymy kwiaty na grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.
Serdecznie zachęcam do udziału w rajdzie. Leszek Brzeski - tel. 604 976-123, email: leszekbr1@op.pl.

Subskrybuje zawartość