STOP umowom śmieciowym

STOP umowom śmieciowym to kampania NSZZ "Solidarność", której celem jest edukacja młodych ludzi – przyszłych pracowników w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Symbolem kampanii jest Syzyf, który swoją pracę rozpoczyna ciągle od nowa. 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" i poczty sztandarowe do wzięcia udziału w uroczystym poświęceniu repliki Krzyża Katyńskiego, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 12:00 na pl. Ojca Adama Studzińskiego, z udziałem Jego Eminencji ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Liczymy także na udział organizacji kombatanckich i niepodległościowych w powyższej uroczystości.

Protest przed siedzibą TVP SA w Warszawie

W dniu 29 października 2012 r. liczna grupa związkowców Małopolskiej "Solidarności" z Krakowa, Bochni i Dębicy wzięła udział w proteście organizowanym przez Sekretariat Kultury i Środków Przekazu NSZZ "Solidarność" pod gmachem Zarządu TVP S.A. w Warszawie. Jak twierdzili protestujący, w okresie 3 lat Zarząd TVP S.A. powołując się na syutację kryzysową sukcesywnie zmniejsza wynagrodzenia pracowników. Obniżenie wynagrodzeń sięga w skrajnych przypadkach 40% i dotyka w głównej mierze pracowników o najniższych dochodach, często jedynych żywicieli rodzin.

Porozumienie ws. Krzyża Katyńskiego

W dniu 25 października 2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa, Przewodniczącym Stowarzyszenia Ofiar Rodzin Katynia Polski Południowej i Przewodniczącym Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" ws. repliki Krzyża Katyńskiego usytuowanego na pl. Ojca Adama Studzińskiego w Krakowie.

Porozumienie czytaj

Wymiana Krzyża Katyńskiego zobacz

Ostatnie pożegnanie Śp. Andrzeja Buczka

24 października 2012 r. w Cieszanowie pożegnaliśmy naszego Drogiego Przyjaciela - Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzeja Buczka. W ostatniej drodze Andrzeja udział wzięło wielu członków "Solidarności" spoza Ziemi Przemyskiej, od Pomorza po Podkarpacie, na czele z Piotrem Dudą, Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Andrzej Buczek od 1998 r. był Przewodniczącym "Solidarności" Ziemi Przemyskiej, delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Swoją pracę związkową, a także samorządową traktował jak służbę, opartą na nauce Kościoła.

Cześć Jego Pamięci,

Protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

W dniu 23 października 2012 r. związkowcy z Małopolskiej "Solidarności" wzięli udział w proteście organizowanym przez Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Protestujący przed Kancelarią twierdzili, że w urzędach skarbowych i w urzędach kontroli skarbowej podległych Ministerstwu Finansów dochodzi do łamania praw pracowniczych i związkowych - członkowie "Solidarności" są szykanowani i zastraszani, a ich liderzy bezprawnie zwalniani z pracy, de facto za działalność związkową.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jerzy Wielgus zwrócił się w petycji do premiera o interwencję w tej sprawie.

Informator związkowy z kalendarzem 2013

Redakcja „Przeglądu Oświatowego” przygotowała dla związkowców komplet:
Informator Związkowy z Kalendarzem oraz dodatek prawny na rok 2013.
Dodatek prawny, poza innymi istotnymi informacjami, zawiera szeroko dyskutowaną, ujednoliconą ustawę o emeryturach i rentach, uwzględniajacą najnowsze zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

Fabryka Maszyn w Tarnowie ocalona

Kondolencje

Koleżance

Krystynie Janisz

i Jej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu tragicznej śmierci

SYNA

składa

Małopolska „Solidarność”

Subskrybuje zawartość