Nie dla wygaszania! Tak dla hutnictwa!

Kilkaset osób protestowało w poniedziałek, 18 listopada br. przeciwko decyzji o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca i Stalowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Wbrew wcześniejszym obietnicom zarządu firmy i nadziejom pracowników – oba wydziały mają stanąć 23 listopada. Czy to początek końca hutnictwa w Krakowie i w Nowej Hucie?

Nie zgadzamy się na wyłączenie Wielkiego Pieca!

Komunikat organizacji związkowych Arcelor Mittal Poland SA czytaj

VI Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych - zaproszenie

Już po raz szósty pragniemy Państwa zaprosić do Krakowa na uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. W tym roku odbędą się one 16 listopada, w sobotę.

PROGRAM OBEJMUJE:
uroczyste upamiętnienie 
godz. 14:00 - PRZEMARSZ WYKLĘTYCH, Rynek Główny (z udziałem orkiestry Wojska Polskiego, kombatantów, pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych wprowadzimy paradnie portrety naszych Bohaterów do Bazyliki Mariackiej)
wspólną modlitwę
godz. 14:30 - WYPOMINKI I MSZA ŚW. KONCELEBROWANA, Bazylika Mariacka (z udziałem chóru Hasło pod dyrekcją Teresy Majki-Pacanek)
świętowanie i integrację środowisk patriotycznych 

Kondolencje

Wiceprzewodniczącemu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Jerzemu Smole
oraz naszemu koledze Tadeuszowi Smole

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
z powdu śmierci

Matki

Małopolska "Solidarność"

11 listopada 2019 w Krakowie

Razem z pracownikami Genpact PL Sp. z o.o.

Trwa napięta sytuacja wobec bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech działaczy NSZZ "Solidarność" w firmie Genpact PL Sp. z o.o. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", obradujący w dn. 24 października br. w Krakowie zajął się również tą sprawą wystosowując stanowisko, w którym z oburzeniem przyjął działania prowadzone przez pracodawcę. Zarząd apeluje również do wszystkich organizacji związkowych w naszym regionie o wsparcie i okazanie solidarności z naszymi członkami.

Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS

Od dnia 23 października 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - tekst tutaj.

Zgodnie z nią od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

Odszedł Ojciec Niward Karsznia

Małopolska „Solidarność” z głębokim bólem przyjęła wiadomość o śmierci Ojca Niwarda Karszni.  Ojciec Niward związany był z ideałami Solidarności od samego początku. Wspomagał działaczy naszego związku, zwłaszcza z terenu Nowej Huty, czynem i modlitwą. Troszczył się o dziedzictwo „Solidarności”, udostępniając pomieszczenia na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Szklanych Domach, na wystawy i spotkania okolicznościowe związkowców i sympatyków Solidarności.

KK skieruje wniosek do Ministra Sprawiedliwości w sprawie krakowskiego Genpact

Komisja Krajowa zwróci się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o nadzór nad sprawami dot. bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech liderów „Solidarności” w krakowskim Genpact PL Sp. z o.o. W swoim stanowisku nazywa działania zarządu Genpact antyzwiązkowymi.

Życzenia dla pracowników oświaty

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Prezydium Małopolskiej "Solidarności" składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy, by Wasza praca dawała powody do satysfakcji i radości i by była odpowiednio doceniona nie tylko przez Waszych wychowanków i ich rodziny, ale także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

Subskrybuje zawartość