Prezydent Andrzej Duda: Solidarność jest potrzebna

29 stycznia br. odbyło się pierwsze w 2020 r. posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w nim udział ministrowie i doradcy prezydenta, byli przewodniczący KK - Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, członkowie KK i KR.

Spotkanie opłatkowe w Tarnowie

26 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbyło się XXII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Osób Internowanych i Prześladowanych w latach 1981-1989 oraz środowiska tarnowskiej,,Solidarności’’. Organizatorami spotkania był Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Spotkanie Opłatkowe „Solidarności” w Nowym Sączu

18 stycznia 2020 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe sądeckiej „Solidarności”. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Ojczyzny i Świata Pracy, której przewodniczył proboszcz parafii NSPJ o. Bogdan Długosz, który wygłosił także homilię.

37. Pielgrzymka Świata Pracy do Czernej

Już po raz 37 przedstawiciele świata pracy, głównie z Nowej Huty pielgrzymowali do grobu św. Rafała Kalinowskiego w klasztorze oo. Karmelitów w Czernej. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się 19 stycznia br.

 

Spotkanie opłatkowe w Chrzanowie

14 stycznia br. w siedzibie chrzanowskiej "Solidarności" odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W tym szczególnym wydarzeniu obok przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" z Chrzanowa, Olkusza i Miechowa, nie zabrakło czołowych postaci z terenu działania oddziału z lat 80. Ryszarda Wyrobca (Fablok), Waldemara Słomski ego (Kopalnia Siersza) i Stanisława Deji (ZG Janina).

Tadeusz Szumlański szefem tarnowskiej Solidarności

Tadeusz Szumlański został powołany przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Wojciecha Grzeszka na kierownika Oddziału nr 2 z siedzibą w Tarnowie.

Spotkanie małopolskich gwarków

17 stycznia br. - już po raz XIII - górnicy z Małopolskiej "Solidarności" spotkali się w gościnnej Kopalni Soli "Wieliczka" na tradycyjnym spotkaniu gwarków. Spotkanie otworzyli przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" Wojciech Grzeszek, członek Prezydium ZRM i wieloletni przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Górniczym "Janina" w Libiążu Ryszard Pietrzyk oraz przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" w Kopalni Soli Wieliczka Adam Gawlik.

Koncert jubileuszowy w Warszawie

Już dziś zapraszamy członków "Solidarności" wraz z rodzinami na centralne uroczystości jubileuszowe z okazji 40-rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". W dn. 29 sierpnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się wielki koncert z okazji podpisania Porozumień Sierpniowych.

Spotkanie opłatkowe Małopolskiej "Solidarności"

[16.01.2020] Ponad 300 członków i sympatyków wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Małopolskiego "Solidarności".  Życzenia członkom Związku złożył Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. O oprawę spotkania zadbali podopieczni Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom im. Ruperta Meyera.

Informacja na temat obsługi prawnej organizacji NSZZ "Solidarność" z Oddziału w Dębicy

Uprzejmie informujemy, że od dn. 2 stycznia 2020 r. obsługa prawna dla organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" i członków NSZZ "Solidarność" z terenu działania Oddziału w Dębicy jest udzielana za pośrednictwem zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Jerzego Smoły, tel. 515-275-439.

Prosimy o kontakt pod powyższym numerem w każdej sytuacji wymagającej pomocy prawnej.

Subskrybuje zawartość