Ostatnie pożegnanie śp. Marii Dydo

Dębicka Solidarność żegna

śp. Marię Dydo

Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej Członków Indywidualnych NSZZ Solidarność" przy Oddziale Nr 5 w Dębicy. Człowieka wielkiej wiary, dobroci i pokory.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

12 listopada jest dniem wolnym od pracy

Zarząd Regionu informuję, że 12 listopada br. jest dniem wolnym od pracy. Serdecznie zapraszamy od poniedziałku 15 listopada. 

Pracownicy ARiMR i KRUS protestują przeciwko niskim płacom

4 listopada o godzinie 11.00 przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz NSZZ „Solidarność” pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w której wzięło udział ponad 300 pracowników obu instytucji.

W Oświacie wrze!

Tymi słowami rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” z wicewojewodą małopolskim Ryszardem Pagaczem, w celu poinformowania go o rozpoczęciu działalności regionalnego oddziału Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 4 listopada. W spotkaniu uczestniczyli też przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Adam Lach i małopolski kurator oświaty, Barbara Nowak.

Podaruj krew, podaruj życie


16 grudnia 2021 r. w Wielickiej Kopalni Soli odbędzie się po raz kolejny akcja krwiodstwa. Krew będzie można oddawać w Szybie Regis w godz. 9.00 - 16.00. W ramach podziękowania za podzielenie się krwią wręczony zostanie posiłek regeneracyjny oraz bilet na Trasę Turystyczną w Kopalni Soli w Wieliczce. Wydarznie pod hasłem "Podaruj Krew Podaruj Życie" jest organizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Krakowie.

 

Solidarnie pomóżmy chorej Leili!

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskim zwraca się z prośba o Solidarną pomoc dla małej Leili Robak. Chora dziewczynka pochodzi z rodziny funkcjonariusza Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu i potrzebuje ogromnego wsparcia. Apelujemy o udostępnianie, potrzebujemy Waszej pomocy!

Zbiórka pieniędzy na leczenie trwa:

   https://www.siepomaga.pl/leyla

Dziękujemy!

 
NSZZ Solidarność FiP
SW Okręgu Krakowskiego

Pamiętamy!

W czwartek 28 października członkowie Prezydium Małopolskiego Zarządu Regionalnego Związku odwiedzili na krakowskich cmentarzach ponad 60 grobów byłych działaczy opozycyjnych i aktywnych członków NSZZ „Solidarność”. Na każdym z nich złożono wiązanki i zapalono znicze, oddając tym samym hołd pamięci przed uroczystościami Dnia Zadusznego.  

Protestowaliśmy w Luksemburgu

W piątek 22 października o godz. 10.00, rozpoczęła się manifestacja związkowców „Solidarności” przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Manifestacja była protestem przeciwko decyzji wydanej przez unijny sąd w sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. Przeciwko tej decyzji będącej zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i prowadzącej do likwidacji tysięcy miejsc pracy, protestowało ponad 3 tysiące związkowców nie tylko z Turowa, ale również z całego kraju, w tym 65 członków z Małopolski. FOTO WIDEO

37. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko w Wadowicach

24 października 2021 r. związkowcy NSZZ „Solidarność” Ziemi Wadowickiej, przedstawiciele władz lokalnych oraz mieszkańcy Wadowic uczestniczyli w uroczystości związanej z 37. rocznicą śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszko. Rozpoczęła je eucharystia w kościele św. Piotra w intencji Ojczyzny oraz NSZZ „Solidarność”. Mszy św. przewodniczył ks. Jan Dziubek – proboszcz parafii Św. Piotra w Wadowicach. FOTO

Protest pracowników handlu

4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie. Chce w ten sposób zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom i fatalnym warunkom zatrudnienia pracowników handlu, a także upomnieć się o prawo pracowników do niedziel wolnych od pracy.

Subskrybuje zawartość