Prewencyjne działania Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w związku ze wzrotem zachorowań na Covid-19 w Małopolsce

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym przyrostem zachorowań na Covid-19, szczególnie w Małopolsce, Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” podjęło decyzję o wprowadzeniu od dnia 19 października 2020 r. aż do odwołania pracy zdalnej.

Dane kontaktowe Regionu w okresie pracy zdalnej

W związku z przejściem od 19 października br. Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w tryb pracy zdalnej podajemy poniżej dane kontaktowe członków Prezydium ZR oraz pracowników działów merytorycznych Regionu.

Kalendarium Jubileuszowe 2020

2020 był rokiem jubileuszowym powstania NSZZSolidarność" w związku z tym, był pełen różnych okazji do świętowania 40. rocznicy. Odbywały się koncerty, wystawy, msze święte, konkursy, debaty, spotkania w miarę możliwości ze względu na obowiązujące obostrzenia. 
Zapraszamy do przeglądu relacji z wydarzeń. 

Pustków zaprasza do pomocy innym poprzez oddanie krwi

Klub HDK PCK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERG S.A. w Pustkowie-Osiedlu zaprasza do udziału w  akcjach grupowego poboru krwi, które są organizowane każdego roku. W 2020 r. dzięki temu udało się zebrać 140 litrów krwi. Patronami wydarzenia są Dar Życia Klub Horonowych Dawców Krwi i Polski Czerwony Krzyż. W opisie kalendarz akcji na rok 2021.

Odeszła Śp. Zofia Pieczkowska

             Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę

                                                Śp.

                                ZOFIĘ PIECZKOWSKĄ

              Człowieka wielkiego serca, wybitnego samorządowca.

W 1980 roku  była współzałożycielką  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

w  Wojewódzkim Biurze Projektów,

w stanie wojennym zaangażowana w działalność w  podziemnych strukturach „Solidarności”

w tym  m.in.  kolportaż  niezależnych wydawnictw,  książek, gazetek, ulotek

oraz pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy.

W 1989 roku współorganizatorka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”

środowisk niezależnych województwa nowosądeckiego.

1 kwietnia 1990 roku została powołana na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw

Reformy Samorządu Terytorialnego. 

Radna Rady Miasta Nowego Sącza w latach 1998–2002 oraz 2006–2010.

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza w latach 2002–2006.


Odeszła od nas Osoba niezwykle uczciwa, życzliwa i prawa. Taką Ją zapamiętamy.

 Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Nowosądecka „Solidarność”

40. rocznica okupacji nowosądeckiego Ratusza

Przedstawiciele sądeckiej „Solidarności”- Andrzej Szkaradek, Krzysztof Kotowicz, Piotr Masłowski i Marcin Jasiński w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku odwiedzili sądecki Ratusz, by upamiętnić 40. rocznicę jego okupacji przez ludzi „Solidarności”. Tego dnia spotkano się z prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem oraz wiceprezydentem Magdaleną Majka. Złożono kosz kwiatów pod krzyżem znajdującym się na sali obrad Ratusza.

Ostatnie pożegnanie Kazimierza Kubraka

Z głębokim żalem żegnamy

zmarłego 9 stycznia 2021 r.

Naszego Przyjaciela

Kazimierza Kubraka

Działacza „Solidarności” od 1980 r., wieloletniego

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

PSS Społem Nowa Huta, członka Regionalnej Komisji

Rewizyjnej, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pracowników Handlu.

Człowieka niezwykle oddanego pracy związkowej, uhonorowanego statuetką „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”

       Pogrążona w smutku 
                                         Małopolska „Solidarność”

Poznaj sądecką "Solidarność"

Na stronie internetowej www.sadeczanin.info z okazji 40-lecia powstania związku pojawiła nowa zakładka poświęcona historiom życia ludzi „Solidarności”. Znajdują się na niej wywiady z kilkoma członkami związku (Eugeniusz Baran, Zygmunt Berdychowski, Tadeusz Jung, Krzysztof Kotowicz, Krzysztof Michalik, Andrzej Szkaradek, Ryszard Zagórski), którzy mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami, przemyśleniami, obawami i motywacjami. Serdecznie zapraszamy do przeczytania ciekawych, inspirujących rozmów na www.sadeczanin.info/solidarnosc/

Dni wolne w 2021 roku

W 2021 roku wypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2 dodatkowe dni wolne w ramach świąt, które wypadają w sobotę (1 maja - Święta Pracy i 25 grudnia – Boże Narodzenie). Nowy rok przyniósł kilka okazji, aby korzystnie zaplanować swój urlop, pierwsza możliwość na długi weekend pojawia się już w styczniu.

Na zawsze w naszej pamięci Śp. Adam Bednarz

    Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

 

                                       Śp. Adama Bednarza

 

Delegata na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”

wieloletniego członka Członka Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Dyrektora d/s pracowniczych, zastępcę przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach

wieloletniego Społecznego Inspektora Pracy, aktywnego działacza związkowego, przyjaciela, życzliwego i dobrego człowieka.

Spoczywaj w pokoju. 

Region Małopolski NSZZ "Solidarność"

Subskrybuje zawartość