UWAGA: Istotne zmiany w funkcjonowaniu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" [do 10 kwietnia br.]

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce oraz zalecanymi przez służby sanitarne i administrację działaniami mającymi na celu ograniczaniem istniejących zagrożeń Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" postanowiło o wprowadzeniu czasowych zmian w funkcjonowaniu działów merytorycznych i biur Zarządu Regionu.

Małopolski Szlak Solidarności [5]: Zakopane

Zimowa stolica Polski - Zakopane - kusi turystów cały rok. Warto przy okazji kolejnej wizyty zajrzeć tam także na Małopolski Szlak Solidarności. "Solidarność" w Zakopanem odegrała olbrzymią rolę i jest to do dziś widoczne w przestrzeni miasta, gdzie można znaleźć kilkanaście punktów związanych z historią "Solidarności". Na szlaku znajdują się m.in. miejsca związane z patronem "Solidarności" bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Warto wybrać się schroniska w Dolinie Chochołowskiej, by dowiedzieć się, do czyjego spotkania doszło tam w 1983 r. W przewodniku można przeczytać o historii słynnego "płotu dyskusyjnego" na Krupówkach.

Solidarność wspiera szpitale w walce z koronawirusem

Walka z rozszerzającą się w Polsce pandemią COVID-19 wkracza w decydującą fazę, która wymaga przygotowania, dyscypliny i odpowiedzialnego zachowania. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy szeroko pojętej służby zdrowia, którzy z narażeniem własnego zdrowia zapewniają opiekę nad chorymi. Wyrazem docenienia ich starań stało się w Polsce oddolne wspieranie zarówno szpitali, jak i ich pracowników.

Odeszła Maria Rybicka

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dn. 30 marca 2020 r.

ŚP

Marii Rybickiej

wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie

Członka NSZZ "Solidarność" od 1980 r.

Solidarność na kryzys [4-6]

Eksperci Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opracowali kolejne części poradnika na temat rozwiązań prawnych wdrożonych przez rząd w związku z pandemią COVID-19. W kolejnych trzech materiałach przedstawiono kwestie związane z podatkiem dochodowym od oosób fizycznych, sytuacją pracowników młodocianych oraz zagadnienie zasiłku opiekuńczego i kwarantanny.

Małopolski Szlak Solidarności [4]: Tarnów

W piątek w ramach Małopolskiego Szlaku Solidarności zapraszamy Państwa do mającego już blisko 700 lat Tarnowa. Miasto to odegrało bardzo znaczącą rolę w historii NSZZ "Solidarność". Tu już w sierpniu 1980 r. wybuchły tu strajki solidarnościowe, a w dniu podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1980 r. założono pierwszą organizację niezależnych samorządnych związków zawodowych w "Tamelu". Na Tarnów oczy całej Małopolski zwróciły się w lipcu 1981 r. przy okazji I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność". Kolejne lata to również wiele chlubnych kart w historii tarnowskiej "Solidarności". O tych miejscach opowiedziieliśmy w naszym przewodniku.

Solidarność na kryzys [1-3]

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przygotowała zestaw porad związanych z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu ustaw mającycn na celu organiczanie ekonomiczno-społecznych skutków pandemii COVID-19. Wprowadzają one m.in. przejściowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, które wymagają uzgodnień pracodawcy ze związkami zawodowymi.

XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy ONLINE

Mimo niesprzyjających okoliczności dzięki staraniom ks. Mikołaja Kotowskiego - Duszpasterza Ludzi Pracy z Żoliborza odbędzie XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Organizatrozy zapraszają wszystkich członków i sympatyków "Solidarności", zarówno tych którzy regularnie brali udział w nabożeństwie, jak i tych, którzy wybierali się być może w tym roku po raz pierwszy do śledzenia i modlitwy za pośrednictwem transmisji na żywo.

Instrukcja przygotowania sprawozdania finansowego

Jak informowaliśmy Państwa na bieżąco Minister Finansów z drodze rozporządzeń z dn. 27 i 31 marca br. przedłużył terminy składania zeznań podatkowych CIT-8 za rok 2019 oraz przygotowania i podpisania sprawozdań finansowych za rok 2019.

Choć zyskaliśmy dodatkowe kilka tygodni, to warto niezwłocznie przygotować te dokumenty. Główna Księgowa Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Małgorzata Wojs przygotowała z związku z tym instrukcję, która pomoże prawidłowo sporządzić sprawozdania w wersji elektronicznej.

Subskrybuje zawartość