Zapraszamy na koncert Solidarności i Wolności

Serdecznie zapraszamy wszystkich melomanów i przede wszystkim sympatyków "Solidarności" na koncert uświetniający obchody Dnia Solidarności i Wolności, kóry odbędzie się w krakowskiej Filharmonii.

29 sierpnia br. na scenie Filharmonii Krakowskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, bowiem zostaną zaprezentowane pieśni związane z "Solidarnością". Będą to zarówno słynne i powszechnie znane utwory, jak i te, znane węższemu gronu odbiorców. W programie znajdą się utwory m.in. Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego czy Macieja Pietrzyka.

Po wakacjach zapraszamy na szkolenia!

Pogoda za oknem przypomina nam coraz mocniej, że lato dobiega końca, a co za tym idzie, że uczniowie wracają do szkół, a my zaczynamy się szkolić. Na stronie internetowej Regionu, w akładce szkolenia, pojawił się harmonogram szkoleń, organizowanych przez Region Małopolski NSZZ "Solidarność" w drugiej połowie roku.

Tradycyjnie znajdą tam Państwo propozycje szkoleń stacjonarnych (w Krakowie) oraz wyjazdowych, które już od ponad roku prowadzimy w pięknym ośrodku Salamandra w Krynicy.

Prosimy o zapoznanie się z tematami i harmonogramem oraz regulaminem szkoleń.

34. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków "Solidarności" na obchody 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które rozpoczną się dnia 31 sierpnia br. o godz. 17:00 mszą św. w Bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy przejdą pod Krzyż Katyński na pl. o. Adama Studzińskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Koncert Wolności i Solidarności

Podpisanie Porozumień Sierpniowych wyznaczyło nową drogę do wolności i solidarności dla naszej Ojczyzny - Polski. Dla uczczenia tego wielkiego Święta, Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego organizują uroczysty

Koncert Wolności i Solidarności
w Filharmonii Krakowskiej, w dniu 29 sierpnia (piątek) 2014 r. o godz. 19:00.

Kolejna służba przy grobie bł. księdza Jerzego Popiełuszki…

W dniach 19-20 lipca br., na kolejną służbę przy grobie księdza Jerzego, Małopolska "Solidarność" delegowała dwie grupy: ośmioosobową ze Spółdzielni Pracy Tarnowska Odzież oraz dziesięcioosobową z Dębicy (w składzie której znaleźli się członkowie organizacji zakładowych przy Tikkurila Polska S.A., LERG S.A. w Pustkowie, Emerytów i Rencistów oraz Członków Indywidualnych przy Oddziale Nr 5 w Dębicy).

Poświęcenie obrazu bł. ks. Popiełuszki w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

Prawda to zgodność słów z czynami. Nie można przyjąć za prawdę pięknych słów, gdy zaprzeczają im fakty.
ks. Jerzy Popiełuszko

W trzydziestą rocznicę męczeńskiej śmierci i w czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki ksiądz proboszcz Mirosław Kaczmarczyk poświęcił i przyjął do Bazyliki obraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ufundowany przez NSZZ "Solidarność" Ziemi Miechowskiej.

Odeszła Liliana Mienicka-Kowalik

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w związku ze śmiercią

śp. Liliany Mienickiej-Kowalik

żony śp. Zbigniewa Kowalika, zastępcy przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", wieloletniej przewodniczącej Komisji Zakładowej przy Desa Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o w Krakowie, delegatki na WZD Regionu Małopolskiego, wiernego i oddanego idei członka NSZZ "Solidarność" składa szczere wyrazy współczucia i żalu pogrążonej w żałobie rodzinie Zmarłej.

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
Małopolskiej "Solidarności"

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Podziękowania dla ustępujących członków Zarządu Regionu

Tradycyjnie pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” stanowiło okazję do podziękowania ustępującym członkom Zarządu. Już na początku zebrania podziękowania przekazano na ręce Andrzeja Szkaradka, natomiast po jego zakończeniu na sali obrad pojawili się członkowie Zarządu w l. 2010-2014, którzy w bieżącej kadencji nie ubiegali się o ponowną reelekcję.

Poznaliśmy Prezydium ZRM

10 lipca br. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, wybranego na kadencję 2014-2018, podczas którego dokonano wyboru Prezydium ZRM. Posiedzenie otworzył przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek podziękowaniami dla obecnego na sali Andrzeja Szkaradka, który w Zarządzie Regionu zasiadał nieprzerwanie od momentu jego utworzenia w 1981 r., a wcześniej był także członkiem MKZ Małopolska. W bieżącej kadencji A. Szkaradek zrezygnował ze startu w wyborach.

Uchwały i stanowiska X WZD Regionu Małopolskiego

Przedstawiamy uchwały i stanowiska przyjęte przez delegatów zebranych na X Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego, którzy obradowali w Wieliczce w dniach 27-28 czerwca br.

Uchwały czytaj

Stanowiska czytaj

Subskrybuje zawartość