Ksiądz Jerzy Patronem "Solidarności"

Po czterech latach starań bł. ks. Jerzy Popiełuszko został ustanowiony Patronem NSZZ "Solidarność".

Decyzję o zwróceniu się do Watykanu w sprawie ustanowienia ks. Jerzego patronem "Solidarności" podjął Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" obradujący we Wrocławiu w 2010 r. W nastepstwie tej decyzji Komisja Krajowa Związku wystąpiła za pośrednictwem Episkopatu Polski do Ojca Św. o podjęcie decyzji w tej sprawie. O pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformował w Gdańsku, podczas mszy św. w Bazylice św. Brygidy w rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich ks. abp. Sławoj Leszek Głódź.

Rocznica Sierpnia: Wciąż brakuje wrażliwości społecznej

Radość z sukcesu Polskiego Sierpnia i głębokie poczucie, że jeszcze wiele problemów życia społecznego nie zostało rozwiązanych oraz przekonanie, że "Solidarność" może odegrać kluczową rolę w przęzwyciężeniu problemów społecznych - w takiej atmosferze Małopolska upamiętniła 34. rocznicę Podpisania Porozumień Gdańskich.

„Solidarność” na deskach Filharmonii

W przededniu dnia „Solidarności i Wolności” 29 sierpnia odbył się koncert w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, połączony z wręczeniem medali „Dziękujemy za wolność”.
Sympatycy i członkowie „Solidarności” szczelnie wypełnili salę filharmonii, oraz powitali sztandar Małopolskiej „Solidarności”, a także odśpiewali hymn Polski.

Zapraszamy na koncert Solidarności i Wolności

Serdecznie zapraszamy wszystkich melomanów i przede wszystkim sympatyków "Solidarności" na koncert uświetniający obchody Dnia Solidarności i Wolności, kóry odbędzie się w krakowskiej Filharmonii.

29 sierpnia br. na scenie Filharmonii Krakowskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, bowiem zostaną zaprezentowane pieśni związane z "Solidarnością". Będą to zarówno słynne i powszechnie znane utwory, jak i te, znane węższemu gronu odbiorców. W programie znajdą się utwory m.in. Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego czy Macieja Pietrzyka.

Po wakacjach zapraszamy na szkolenia!

Pogoda za oknem przypomina nam coraz mocniej, że lato dobiega końca, a co za tym idzie, że uczniowie wracają do szkół, a my zaczynamy się szkolić. Na stronie internetowej Regionu, w akładce szkolenia, pojawił się harmonogram szkoleń, organizowanych przez Region Małopolski NSZZ "Solidarność" w drugiej połowie roku.

Tradycyjnie znajdą tam Państwo propozycje szkoleń stacjonarnych (w Krakowie) oraz wyjazdowych, które już od ponad roku prowadzimy w pięknym ośrodku Salamandra w Krynicy.

Prosimy o zapoznanie się z tematami i harmonogramem oraz regulaminem szkoleń.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" odbędzie się 4 września br. (czwartek) o godz. 11:00.

Koncert Wolności i Solidarności

Podpisanie Porozumień Sierpniowych wyznaczyło nową drogę do wolności i solidarności dla naszej Ojczyzny - Polski. Dla uczczenia tego wielkiego Święta, Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego organizują uroczysty

Koncert Wolności i Solidarności
w Filharmonii Krakowskiej, w dniu 29 sierpnia (piątek) 2014 r. o godz. 19:00.

Kolejna służba przy grobie bł. księdza Jerzego Popiełuszki…

W dniach 19-20 lipca br., na kolejną służbę przy grobie księdza Jerzego, Małopolska "Solidarność" delegowała dwie grupy: ośmioosobową ze Spółdzielni Pracy Tarnowska Odzież oraz dziesięcioosobową z Dębicy (w składzie której znaleźli się członkowie organizacji zakładowych przy Tikkurila Polska S.A., LERG S.A. w Pustkowie, Emerytów i Rencistów oraz Członków Indywidualnych przy Oddziale Nr 5 w Dębicy).

Poświęcenie obrazu bł. ks. Popiełuszki w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

Prawda to zgodność słów z czynami. Nie można przyjąć za prawdę pięknych słów, gdy zaprzeczają im fakty.
ks. Jerzy Popiełuszko

W trzydziestą rocznicę męczeńskiej śmierci i w czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki ksiądz proboszcz Mirosław Kaczmarczyk poświęcił i przyjął do Bazyliki obraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ufundowany przez NSZZ "Solidarność" Ziemi Miechowskiej.

Odeszła Liliana Mienicka-Kowalik

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w związku ze śmiercią

śp. Liliany Mienickiej-Kowalik

żony śp. Zbigniewa Kowalika, zastępcy przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", wieloletniej przewodniczącej Komisji Zakładowej przy Desa Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o w Krakowie, delegatki na WZD Regionu Małopolskiego, wiernego i oddanego idei członka NSZZ "Solidarność" składa szczere wyrazy współczucia i żalu pogrążonej w żałobie rodzinie Zmarłej.

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
Małopolskiej "Solidarności"

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Subskrybuje zawartość