Noc Muzeów – czas protestu ludzi kultury

Czas nas docenić! Marka polskiej kultury nie może być budowana kosztem ludzi kultury!

W Krakowie na zakończenie Tygodnia Bibliotek, a przed Nocą Muzeów zostaną przeprowadzone akcje informacyjno-protestacyjne polegające na zorganizowaniu pikiet. Bądźmy razem w piątek 13 maja o godz. 13.13  przed Urzędem Marszałkowskim (ul. Basztowa) i o godz. 18.00 przed Pawilonem Czapskiego (ul. J. Piłsudskiego), by zademonstrować niezgodę na niskie zarobki.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy członków NSZZ "Solidarność" na mszę św. w intencji naszej zmarłej koleżanki Katarzyny Ryblewskiej-Marewicz zamówionej przez Oddział ZRM Nr 7 w Wadowicach. Msza odbędzie się 18 maja 2016 roku o godz. 18:30 w parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Floriana w Krakowie, ul. Warszawska 18.

Odszedł Tomasz Podlasek

Z żalem zawiadamiamy, że w nocy 8 maja w wieku 54 lat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
śp. Tomasz Podlasek.
Długoletni członek Zarządu Regionu Małopolskiej Solidarności. Członek i aktywny działacz Solidarności w Firmie Oponiarskiej Dębica. W latach 1998-2002 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, od 2002 roku nieprzerwanie do śmierci jej przewodniczący. Od 2005 roku członek Rady Pracowniczej koncernu Goodyear w Europie, od 2014 r. jej przewodniczący. Miał wiele pasji i zainteresowań, aktywny, pomocny, zaangażowany w życie zawodowe, działalność społeczną i publiczną aż do chwili śmierci.
Rodzinie śp. Tomka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małopolska "Solidarność"

Nabożeństwo żałobne oraz pogrzeb odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 15:00 w kościele pw. św. Ducha na ul. Krakowskiej w Dębicy.

3 maja w Krakowie

Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w Krakowie od mszy św. w Katedrze na Wawelu, odprawionej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza. W nabożeństwie wzięły udział władze miasta i województwa, członkowie organizacji kombatanckich i służb mundurowych, a także przedstawiciele Małopolskiej „Solidarności”.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej w Krośnie, propozycje zmian w prawie oraz sytuacja pracowników Centrum Ekologicznego „Barycz” wypełniły posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dn. 28 kwietnia br. w Krakowie.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która obradowała w Krośnie w dn. 21-22 kwietnia br. złożył Romuald Jewuła, który poinformował, że wiele miejsca poświęcono omówieniu i wypracowaniu stanowiska Związku w sprawie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, ustawy dotyczącej wieku emerytalnego i inicjatywy obywatelskiej dotyczącej wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę.

60 i 65 lat

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o hutnictwie i górnictwie

W Krakowie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem było hutnictwo i górnictwo.

Materiałem wyjściowym do posiedzenia WRDS była Uchwała nr 8 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz stanowiska i opracowania małopolskiego Zespołu ds. Przemysłu i Gospodarki. który zebrał się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”.

Uczestnikami WRDS oprócz stałych członków byli przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele pracodawców, strony rządowej oraz wojewódzkich i miejskich urzędów z wicewojewodą na czele.

WRDS otworzył i prowadził jej przewodniczący Wojciech Grzeszek, szef Małopolskiej „Solidarności”.

Cały dorobek życia w ogniu

Drodzy związkowcy!
W grudniu 2014 roku nasz kolega Krzysztof stracił w pożarze dom i cały dorobek życia. Tuż po nieszczęściu spontaniczna pomoc zarówno pocztowców, związkowców, jak i ludzi dobrej woli, dała wsparcie na bardzo trudny start, nadzieję, siłę do pracy i wiarę w ludzi. Czas jednak płynie, pamięć ludzka jest ulotna, a życie toczy się dalej....

Nadszedł teraz czas mozolnej odbudowy systemem gospodarczym własnego miejsca na ziemi tej rodziny.

Nowy Sącz: Wystawa Fotograficzna pt. "Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – Kapłan i Męczennik"

19 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie przy ul. Krętej odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Fotograficznej pt. "Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – Kapłan i Męczennik" .

Subskrybuje zawartość