#EmeryturaZaStaż

Prowadzimy zbiórkę podpisów popierających obywatelski projekt ustawy przywracającej tzw. emerytury stażowe. Projekt i wszystkie informacje znajdują się na specjalnej stronie: https://emeryturystazowe.tysol.pl.

Podpisy można składać w siedzibie każdego regionu „Solidarności", m.in. w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność” na Placu Szczepańskim 5.

 

XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 18-19 września 2021 r. zapraszamy na XXXIX Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

Zapisy w Krakowie na XXXIX Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy, która odbędzie się 19.09.2021 r. /niedziela/ można dokonać do 16.09.2021 r. w sekretariacie Zarządu Regionu Małopolskiego oraz telefonicznie 12 423 13 16. Koszt 10,- zł wpisowego.

Harmonogram wydarzenia w opisie.

Msze święte w intencji Śp. Wojciecha Grzeszka

Drodzy koledzy i koleżanki, 

przez najbliższe miesiące w Bazylice Mariackiej, będą odprawiane msze św. w intencji Śp. Wojciecha Grzeszka. Najbliższa wspólna modlitwa odbędzie się 21.09.2021 godz. 10.30

 w Bazylice Mariackiej. 

Plan Peregrynacji Obrazu Matki Bożej „Solidarności"

Zgodnie z tradycją Region Rzeszowski i  Region Ziemia Przemyska” przekazały Replikę Krzyża Nowohuckiego oraz obraz Matki Bożej Robotników Solidarności do Regionu Małopolskiego Solidarności, który w tym roku wędruje po całym województwie. 

Dane kontaktowe Regionu

Podajemy poniżej dane kontaktowe członków Prezydium ZR oraz pracowników działów merytorycznych Regionu.

Posiedzenie Zarządu Regionu, 6 września 2021 r.

Wrześniowe posiedzenie Zarządu Regionu rozpoczęło się od uzupełnienia stanowisk w strukturach „Solidarności” Małopolskiej. Przewodniczący ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Lach zaproponował listę kandydatów na członków Prezydium, która została poddana głosowaniu. W związku z przyjęciem uchwały ws. wyboru uzupełniającego oraz określenia pełnionej w Prezydium funkcji na kadencję 2018-2023 wybrani zostali:

Tomasz Zaborowski – zastępca przewodniczącego

Agata Łyko – członek Prezydium

Bronisława Czarska-Marchelewicz – sekretarz

Funkcję zmieniono:

Krzysztof Kotowicz – zastępca przewodniczącego

Pogrzebani po latach

14 września w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Żołnierzy Wyklętych: ks. Władysława Gurgacza ps. „Sema”, Ryszarda Kłaputa ps. „Pomsta” i ppor. Tadeusza Zajączkowskiego ps. „Mokry”, których ciała znaleźli i zidentyfikowali pracownicy IPN. FOTO

Pod patronatem Regionu Małopolskiego

10 września 2021 r. w na obiektach LKS Barciczanka w Barcicach (k. Starego Sącza) został rozegrany 22 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, pod patronatem Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Kolejarzy.

Kolejarscy związkowcy w Łagiewnikach

11 września odbyła się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Jak co roku we wrześniu kolejarze z całej Polski zjechali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia modlić się o pomyślność i błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracujących na polskich kolejach. FOTO

Obraz Matki Bożej Robotników odwiedził Wadowice

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników–Patronki „Solidarności” ma na celu uwrażliwienie ludzi pracujących na swoje wzajemne potrzeby, a także modlitwę zawierzenia Bogu przez pośrednictwo Pani Jasnogórskiej. Obraz wraz z relikwiami Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i kopią Krzyża nowohuckiego peregrynował w wadowickich kościołach od 21 do 31 sierpnia. FOTO

Subskrybuje zawartość