Plan szkoleń na listopad i grudzień 2021 r.

ZMIANY!

Ze względu na rosnącą liczbę chorych na COVID-19 w Polsce, jesteśmy zmuszeni wstrzymać część szkoleń do czasu poprawy sytuacji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w  harmonogramie.  

Nowy harmonogram szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych jest już dostępny. Zapraszamy do zapoznania się i zapisów poprzez wniosek, który jest do pobrania > WNIOSEK SZKOLENIA.

Dane kontaktowe Regionu

Od dnia 02.12.2021 r. Region Małopolski NSZZ "Solidarność" pracuje w trybie hybrydowym. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny, aby umówić się na spotkanie. 

Podajemy poniżej dane kontaktowe członków Prezydium ZR oraz pracowników działów merytorycznych Regionu.

Msze święte w intencji Śp. Wojciecha Grzeszka

Drodzy koledzy i koleżanki, 

przez najbliższe miesiące w Bazylice Mariackiej, będą odprawiane msze św. w intencji Śp. Wojciecha Grzeszka. Najbliższe wspólne modlitwy odbędą się 12.12.2021  godz. 13.00  w Bazylice Mariackiej. 

XXX-lecie Krajowej Sekcji Pracowników Administracji

26 listopada w Poroninie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji XXX lecia Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii Związku w strukturach urzędniczych, prób dzielenia i na powrót łączenia pracowników państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy kosztem swego czasu prywatnego i kosztem rodzin, pracowali przy budowie struktur Sekcji.

Dzień Kolejarza, św. Katarzyna i karczma piwna w przyszłości

24 listopada środowisko krakowskich kolejarzy obchodziło uroczyście Dzień Kolejarza i święto ich patronki św. Katarzyny połączone z obchodami 40. lecia powstania Małopolskiej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej przez duszpasterza krakowskich kolejarzy, ks. prałata Grzegorza Szewczyka w kościele pod wezwaniem św. Floriana, który dziękując za gremialne przybycie do świątyni zwrócił uwagę na codzienny trud kolejarzy i starania o dobro bliźnich, którymi w tym wypadku są pasażerowie. 

Adam Lach w biurach terenowych w Myślenicach i w Nowym Targu

26 listopada Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu odwiedził biura terenowe Związku w Myślenicach i w Nowym Targu. Zgodnie z obietnicą złożoną po wyborze na to stanowisko, Przewodniczący interesował się przede wszystkim problemami działaczy terenowych, warunkami lokalowymi, drożnością kanałów informacyjnych między biurem terenowym a komisjami zakładowymi, możliwościami mobilizacji członków do akcji związkowych, takich, jak niedawne zbieranie podpisów pod społecznym projektem ustawy o emeryturach stazowych, czy akcji solidarnościowych wobec pobliskich struktur NSZZ. Szczególną uwagę zwracał na działania podejmowane w związku ze zbliżającymi się obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz perspektywy spotkań opłatkowych w kontekście obostrzeń epidemiologicznych.

A.Z.

Decyzja Parlamentu Europejskiego po myśli związkowców

W dniu 25 listopada Parlament Europejski przegłosował mandat do prac nad dyrektywą o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w UE. Oznacza to, że coraz bliżej do rozpoczęcia trialogu, czyli procesu uzgodnień między Parlamentem, Komisją Europejską a Radą na temat ostatecznego kształtu dyrektywy.

Tu Solidarność jest szczególnie potrzebna!

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego znowu w akcji dla ratowania życia;

https://www.siepomaga.pl/patrycja-ryba

„Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”

 Konferencja „Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”W dniach 19–20 listopada 2021 r. w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Watykanie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”, która ma dotyczyć potrzeby ożywienia ducha solidarności na poziomie międzynarodowym.

Subskrybuje zawartość