Pracodawca Przyjazny Pracownikom

To już IX edycja ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Poszukiwane są firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego. Aplikacje w tym roku będą przyjmowane do 15 października. Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jak co roku organizatorem jest NSZZ „Solidarność”.
 

Wolne niedziele w handlu - zbieramy podpisy! Pobierz materiały!

Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców.

Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej, gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt ustawy.

Wolne niedziele w handlu - zbieramy podpisy!

II edycja Nagród Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec

28 maja 2015 r. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” ustanowił nagrodę im. Barbary Niemiec, którą są nagradzani najbardziej aktywni członkowie i najlepsze organizacje naszego związku, oraz najciekawsze inicjatywy związkowe w naszym regionie. Nagroda jest przyznawana w powyższych trzech kategoriach.
 
Pierwszy raz statuetki zostały wręczone we wrześniu 2015 r. podczas uroczystego jubileuszowego zjazdu Małopolskiej „Solidarności”. Obecnie ruszyła druga edycja konkursu. Formularze wniosków oraz regulamin konkursu można pobrać w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność” oraz ze strony www.solidarnosc.krakow.pl. Wnioski można składać do końca września br.

Regulamin konkursu tutaj

Msza za śp. Jacka Marka

Zapraszamy do wzięcia udziału we mszy św. w intencji śp. Jacka Marka, która zostanie odprawiona w Bazylice Mariackiej w dniu 7 lipca 2016 r. o godz. 9:00.

W Skawinie mieli nadzieję

W piątkowe popołudnie, 1 lipca br. w pałacyku „Sokół” w Skawinie spotkali się tamtejsi działacze opozycji antykomunistycznej, których Małopolska „Solidarność” uhonorowała pamiątkowymi medalami. Po raz pierwszy zaprezentowano również Skawiński Szlak Solidarności.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Sytuacji w Małopolskich Kolejach, w gazownictwie i zbieraniu podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu w dn. 30 czerwca br.

Relacja z prac Komisji Krajowej

Kolej na KOLEJ

W dniu 29 czerwca br. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie zorganizowała pikietę – happening przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Jego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju i inwestowania w transport kolejowy, podkreślenie jego walorów jako najbardziej bezpiecznego i ekologicznego transportu zbiorowego, przypomnienie o ustawowej odpowiedzialności Urzędu Marszałkowskiego za kolej w regionie oraz zwrócenie uwagi, że kolej w Małopolsce to nie tylko aglomeracja krakowska.

O wolnej niedzieli w handlu na Ziemi Sądeckiej

Włączając się w akcję na rzecz wolnej niedzieli w handlu Oddział nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu oraz Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu zwołały w dniu 28 czerwca 2016 roku wspólną konferencję prasową, w trakcie której poinformowano o zawartym Porozumieniu, mówiącym o działaniach wspierających „Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę”.

Jest to przykład, że przedsiębiorcy oraz związkowcy mają wspólne cele i mogą razem współpracować.

Sytuacja szkól szpitalnych w Polsce – potrzeba zmian warunkiem prawidłowego funkcjonowania

Jedna z kluczowych placówek szkolnictwa szpitalnego w Małopolsce, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie była gospodarzem Debaty Oświatowej w sprawie szkolnictwa szpitalnego w Polsce. Debata odbyła się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Subskrybuje zawartość