Sytuacja szkól szpitalnych w Polsce – potrzeba zmian warunkiem prawidłowego funkcjonowania

Jedna z kluczowych placówek szkolnictwa szpitalnego w Małopolsce, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie była gospodarzem Debaty Oświatowej w sprawie szkolnictwa szpitalnego w Polsce. Debata odbyła się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

III Olimpiada Solidarności „Dwie dekady historii”

Oni dadzą świadectwo prawdzie!

III edycja Konkursu Olimpiada Solidarności 2015/2016 organizowana wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znalazła, w dniach 15-16 czerwca br., swój finał w Krakowie, gdzie szesnaście trzyosobowych zespołów reprezentujących swoje województwa zmierzyło się w konkurencji prezentacji historycznej, jej obrony oraz egzaminu ustnego z wiedzy na temat najnowszej historii Polski.

Wolne niedziele w handlu - zbieramy podpisy!

Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców.

Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej, gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt ustawy.

Nowy Sącz: Odznaczenie dla Andrzeja Szkaradka podczas IV Zjazdu Sądeczan

W niedzielę 12 czerwca br. przy Ołtarzu Papieskim na starosądeckich błoniach odbył się IV Zjazd Sądeczan. W uroczystej Mszy Świętej inaugurującej Zjazd wzięli udział m.in. władze samorządowe Nowego i Starego Sącza, przedstawiciele samorządów okolicznych gmin, parlamentarzyści, a także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z szefem Sądeckiego Oddziału Krzysztofem Kotowiczem.

Zebranie z przewodniczącymi

Serdecznie zapraszamy przewodniczących oraz przedstawicieli organizacji związkowych z terenu Krakowa na zebranie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca br. o godz. 14:00 w siedzibie Małopolskiej "Solidarności" w Krakowie, pl. Szczepański 5, sala 406.

Małopolska w Krajówce - wybory w Sekcji Krajowej Muzealników

W dniu 6 czerwca br. w Warszawie się odbył się Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ "Solidarność", na którym dokonano wyboru nowych władz - Rady Sekcji. Małopolskę reprezentować będą trzy osoby. Przewodniczącym Rady Sekcji został Andrzej Rybicki, sekretarzem Jarosław Fraś a członkiem Marta Kłak-Ambrożkiewicz. Wobec nowych działań muzealników z całej Polski wybór kolegów z Małopolski da nowy impuls pracom Sekcji. Jak przedstawił w wystąpieniu Przewodniczący doświadczenie z prac Sekcji Regionalnej i Ogólnopolskiego Komitetu Prostestacyjnego "Dziady Kultury" będą podstawą działań Sekcji Krajowej.

Podaruj krew - podaruj życie!

MK NSZZ "Solidarność" przy Kopalni Soli "Wieliczka" zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji "Podaruj krew - podaruj życie", która będzie miała miejsce w dniu 21 lipca 2016 r. w godz. 10:00-16:00 w Kopalni Soli "Wieliczka" w budynku "Młyn Solny" (siedziba Uzdrowiska).
Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat i cieszące się dobrym zdrowiem.
Każdy, kto odda krew w ramach akcji, otrzyma posiłek regeneracyjny i bilet na Trasę Górniczą. Zapraszamy serdecznie.

Adam Gliksman na Sesji Plenarnej Międzynarodowej Konferencji Pracy

W piątek, 3 czerwca br. podczas posiedzenia plenarnego 105. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która od 30 maja odbywała się w Genewie, w imieniu polskich pracowników głos zabrał reprezentujący NSZZ "Solidarność" Adam Gliksman, który mówił m.in. o potrzebie uwzględniania w działalności MOP osób zatrudnionych na atypowych formach zatrudnienia.

Szlakiem Małopolskiej Solidarności

3 czerwca w Wadowicach odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca III edycję projektu edukacyjnego „Szlakiem Małopolskiej Solidarności” organizowanego przez: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Sieć „Solidarności”.

Odszedł Jacek Marek

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 czerwca 2016 r. zmarł
wieloletni pracownik Zarządu Regionu Małopolskiej "Solidarności"

Jacek Marek

Subskrybuje zawartość