Życzenia świąteczne

Odszedł Andrzej Narecki

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Andrzeja Nareckiego

wieloletniego działacza "Solidarności" Huty im. Sendzimira oraz członka-założyciela "Sieci Solidarności".

Pogrzeb odbędzię się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 12.20 na cmentarzu w Grębałowie.

Małopolska "Solidarność"

Odszedł Marcin hr. z Siecina Krasicki

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 2 kwietnia br. odszedł

Ś.P.
Marcin hr. z Siecina Krasicki

b. Żołnierz Podziemnych Sił Zbrojnych (1944-1956), b. Więzień Polityczny Okresu Stalinowskiego w Polsce (1944-1956), Weteran Walk Zbrojnych o Niepodległość RP, członek-założyciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Polsce (1939-1956), ppor. Marynarki Wojennej RP, członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Regionie Małopolskim.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 14 kwietnia br. o godz. 11:00 w Kościele Opieki św. Józefa w Krakowie, ul. Łobzowska 40. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim o godz. 13:00.

Małopolska "Solidarność"

Zaproszenie

W dniu 20 kwietnia br. o godz. 10:00 w Kościele św. Anny zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłej Barbary Niemiec. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.

Wybory regionalne Metalowców

W dniu 08.04.2014. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa. Podczas WZD zostały wybrane władze na kadencję 2014-2018. Przewodniczącym ponownie i jednogłośnie został wybrany Andrzej Gębara z ArcelorMittal Poland, do Rady RSH wybrani zostali także Stanisław Broszkiewicz ze Stalprodukt Bochnia oraz Mieczysław Synowski z ArcelorMittal Refractories.

Muzeum, którego by nie było bez „Solidarności”

Już w 1981 r. Komisja Koordynacyjna wadowickiej „Solidarności” rozpoczęła zbiórkę pieniężną na wykwaterowanie byłego mieszkania Wojtyłów i utworzenie w nim Muzeum Domu Pamięci Ojca Świętego – wspomina Zdzisław Szczur, przewodniczący wadowickiej „Solidarności” w dniu otwarcia Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II.

„Solidarność” zaprasza kardynała Dziwisza

Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek zaprosił ks. kardynała Stanisława Dziwisza na obrady Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu. Przyjmując zaproszenie Ksiądz Kardynał wyraził radość ze spotkania z członkami „Solidarności” i nadzieję, że licznie przybędą na mszę św. rozpoczynającą zjazd.

Wybory w „Solidarności” krakowskiego MPK

W ramach trwającej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w całym Związku, 28 marca br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów jednej z największych w Małopolsce, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK w Krakowie, w trakcie, którego wybrano nowe władze Komisji oraz delegatów na Walne Zebranie Regionu.

Spotkanie z prawnikami z Niemiec

W czwartek 27 marca br. w siedzibie małopolskiej „Solidarności” gościła grupa młodych prawników z sądu w Moguncji. Podczas spotkania z Adamem Gliksmanem goście z Niemiec poznali historię „Solidarności”, a także dowiedzieli się o działalności związków zawodowych w Polsce. Dyskutowano m.in. o znaczeniu układów zbiorowych pracy i o skuteczności reprezentowania pracowników w sprawach związanych z pracą.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” od 14 lat współpracuje z niemieckimi uczelniami, goszcząc grupy studyjne, które w ramach aplikacji poznają kulturę i problemy społeczne sąsiednich krajów. Co ciekawe młodzi Niemcy bardzo często decydują się na przyjazd i lepsze poznanie Polski.

majlech

Hutnicy protestują

Około 2 tysięcy związkowców, wspartych przez pracowników niezrzeszonych, uczestniczyło 27 marca br. w manifestacji przed budynkiem dyrekcji AMP SA w Dąbrowie Górniczej. Wśród protestujących byli przedstawiciele załóg ze wszystkich oddziałów, w tym także z huty Warszawa oraz koksowni Zdzieszowice. Z samej krakowskiej huty i spółek przyjechało prawie 600 osób.

Subskrybuje zawartość