Pamiętamy!

W dniu 30 października br. przedstawiciele Małopolskiej "Solidarności" złożyli kwiaty na grobach bliskich nam działaczy - którzy odeszli od nas w ostatnich latach.

Prosimy o modlitwę za ich dusze.

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
NSZZ "Solidarność"
Regionu Małopolskiego

Odszedł Mieczysław Kumięga

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 października br. zmarł nagle w wieku 62 lat nasz Przyjaciel, długoletni działacz NSZZ "Solidarność" TC Dębica

Ś.p.
Mieczysław Kumięga

delegat na WZD Regionu Małopolskiego, delegat SSPCH (2000-2010).
Wierny do końca ideałom "Solidarności".
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z "Solidarności"

Wojciech Grzeszek kandydatem Małopolskiej „Solidarności” do Sejmiku!

Podczas posiedzenia w dn. 30 października br. Zarząd Regionu udzielił poparcia Przewodniczącemu Małopolskiej „Solidarności” w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Poparcie otrzymali również członkowie Zarządu startujący do władz samorządowych różnych szczebli.

Adam Macedoński - Honorowy Obywatel Miasta Krakowa

Adam Macedoński - wybitny artysta plastyk, poeta i działacz niepodległościowy został Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W dniu 29 października br. na uroczystej Sesji Rady Miasta Krakowa odebrał tytuł z rąk Prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

Urodził się 29 stycznia 1931 r. we Lwowie (Ukraina). Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1950); w l. 1950-1951 student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w l. 1951-1952 Studium Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drogi do Solidarności - Jerzy Kłosiński

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym tytułem wydawniczym traktującym o historii "Solidarności" autorstwa Jerzego Kłosińskiego, redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność".

W tej książce znajdują się teksty publicystyczne od 1989 roku po 2004. Najpierw pisane w prasie podziemnej w czasie rozmów okrągłego stołu, później już w „Tygodniku Solidarność”, do którego trafiłem w 1991 roku. Zawiera artykuły analityczne, komentarze oraz wywiady z czołowymi aktorami sceny politycznej i związkowej, w tym ze wszystkimi przewodniczącymi NSZZ Solidarność.

Manifestacja pocztowców w Warszawie

18 października br., w dniu swojego święta przed Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji zgromadziło się ponad 7 tyś. pocztowców z całej Polski, aby zaprotestować przeciw bierności polskiego rządu i braku jakiegokolwiek wsparcia dla operatora narodowego, jakim jest Poczta Polska oraz żądać wycofania przez Zarząd Poczty Polskiej wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Odeszła Monika Piotrowska-Putyra

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Moniki Piotrowskiej-Putyra

przewodniczącej "Solidarności" w Casinos Poland Sp. z o.o.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

Małopolska "Solidarność"

Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 13:40 na Cmentarzu Rakowickim.

„Dumni ze swego Patrona…”

Oddział Nr 5 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Dębicy, dzięki pozytywnej opinii Prezydium ZR zorganizował kolejny wyjazd na Warszawski Żoliborz do Grobu Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Jak się okazuje, wystarczy zadać sobie tylko odrobinę trudu, zaangażowanie i udało się zgromadzić 47 uczestników wyjazdu.

W wyjeździe wzięło udział sześć pocztów sztandarowych, wystawionych przez: KZ LERG S.A.,TC Dębica S.A., Tikkurila Polska S.A., Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Dębicy, Oddział Nr 5 w Dębicy oraz Klub Honorowych Dawców Krwi im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Pustkowie.

Pełnili straż przy grobie

W dniach 18-19 października 2014 r. Małopolska „Solidarność” kolejny raz w tym roku pełniła straż przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W skład straży weszli członkowie „Solidarności” z Krakowa, Nowego Targu i Nowego Sącza. Dyżur przypadł nam na szczególny czas, 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

Marsz dla życia i rodziny w Gorlicach

„Solidarność” Ziemi Gorlickiej wzięła udział w „marszu dla życia i rodziny”, który w Gorlicach odbył się w niedzielę12 października 2014 roku.

Patronat honorowy objął biskup rzeszowski ks. Jan Wątroba, który też przewodniczył mszy świętej i wygłosił kazanie.

Na gorlickim rynku swoje świadectwo przedstawiła Mary Wagner, która spędziła 2 lata w więzieniu w Ontario za działalność na rzecz obrony życia.

Subskrybuje zawartość